Оптимізація параметрів сигналів антеного блоку георадару "Одяг"

  • Д. О. Батраков
  • Г. П. Почанин
  • П. В. Холод
  • В. П. Рубан
  • А. А. Орленко
  • А. С. Кундиус
Ключові слова: дипольні антени, імпульсні сигнали, плоскошаруваті середовища

Анотація

За допомогою макетів вимірювальних установок визначена форма імпульсів діпольних антен типу «метелик» георадара «Одяг». Проведені обчислювальні експерименти з моделювання роботи антенних блоків георадара дозволили визначити реальну форму первинних імпульсних сигналів, які використовуються при зондуванні і встановити особливості взаємодії прийомних антен при реалізації принципу частотнонезалежної компенсації сигналу прямого проходження. Аналіз форми синтезованих на ЕОМ сигналів дозволив обґрунтувати оптимальну відстань між приймальними антенами в даному випадку. Отримані результати покликані забезпечити підвищення просторової роздільної здатності георадарів та надійності результатів обробки імпульсних сигналів

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Astanin L. Yu. Ultrawideband Radar Measurements: Analysis and Processing. / L. Yu. Astanin and A.A. Kostylev - The Institute of Electrical Engineers, London, 1997, 256p.

Taylor J.D Ultrawideband radar applications and design. / Taylor J.D - CRC Press, Boca Raton, FL, 2012, 536 p.

Владов М.Л. Введение в георадиолокацию : учеб. пособие [для студ. висш. уч. завед.] / Владов М.Л., Старовойтов А.В. – М. : МГУ, 2004. – 153 с.

Вопросы подповерхностной радиолокации: коллективная монография / [под ред. А.Ю. Гринева]. – М. : Радиотехника, 2005. – 416 с.

Головко М.М. Удаление тренда в георадарных данных/ Головко М.М., Сытник О.В., Почанин Г.П.// ЭМ волны и электронные системы. – 2006. – Т.11, №2-3. – С. 99-105.

Zhuravlev, A., Ivashov, S., Razevig, V., Vasiliev, I. and Bechtel, T. “Shallow depth subsurface imaging with microwave holography,” Proc. of SPIE Symposium on Defense and Security. Radar Sensor Technology XVIII Conference. Baltimore, Maryland, USA May 5-7, 2014, Vol.9072. pp. 90720X-1…9.

Копилов Ю.О. Спосіб розв'язки між передавальним і приймальним модулями антенної системи. Патент № 81652 України, МПК (2006) H01Q 9/00 H01Q 19/10. / Копилов Ю.О., Масалов С.О., Почанін Г.П. // (Україна); Інститут Радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова Національної академії наук України. – а2005 08109 Заявлено 17.08.2005; Опубл. 25.01.2008, Бюл.№2.

Крылов В.В Определение понятия задержки сигнала по Гильберту и методы её измерения / В.В. Крылов, Д.М. Пономарев // Радиотехника и Электроника. – 1980. – Т.25, №1. – С.204-206.

Batrakov D. O. Hilbert transform application to the impulse signal processing / D. O. Batrakov, A. G. Batrakova, D.V. Golovin // Proceedings of UWBUSIS’2010 – Sevastopol, Ukraine. – 2010. – September 6-10, P. 113-115.

Astanin L. Yu. The structural features of ultrawideband signals / L. Yu. Astanin, M. V. Kipke, V. V. Kostyleva // Proceedings of UWBUSIS’2008 – Sevastopol, Ukraine. – 2008. – 15-19 September, P. 180-182.

Батраков Д.О. Определение толщин слоев дорожной одежды методом георадиолокационного зондирования / Д.О. Батраков, А.Г. Батракова, Д.В. Головин, О.В. Кравченко, Г.П. Почанин // Физические основы приборостроения. – 2014. – Том 3, №2. – С. 46-57.
Опубліковано
2017-10-03
Цитовано
Як цитувати
Батраков, Д. О., Почанин, Г. П., Холод, П. В., Рубан, В. П., Орленко, А. А., & Кундиус, А. С. (2017). Оптимізація параметрів сигналів антеного блоку георадару "Одяг". Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (25), 53-57. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/9379

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)