Експериментальна перевірка алгоритмів обробки даних при георадіолокаціі дорожніх одягів

  • А. Г. Батракова Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Ключові слова: експеримент, випробування, відтворюваність, збіжність

Анотація

В роботі розглянуті результати експериментальної перевірки запропонованих раніше алгоритмів обробки даних георадарного обстеження автомобільних доріг і дана оцінка відтворюваності результатів вимірювань. На підставі попередніх експериментальних досліджень підтверджено відтворюваність вимірювань часової затримки сигналу при проходженні зондуючого імпульсу через досліджувану конструкцію дорожнього одягу за критерієм Кохрена для рівня значущості 0,95. Експериментально підтверджена працездатність і адекватність розроблених моделей і алгоритмів, які засновані на отриманні та обробці калібрувальних сигналів георадару, при вирішенні задачі визначення діелектричної проникності та товщини конструктивних шарів дорожнього одягу нежорсткого типу

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ground penetrating radar, theory and applications / [Jol Harry M. (Editor)]. – Amsterdam : Elsevier B.V., 2009. – 508 р.

Батраков Д.О. Применение электромагнитных волн для анализа гидрогеологических условий и диагностики свойств дорожных одежд / Д.О. Батраков, А.Г. Батракова // Вестник Харьковского Национального автомобильно-дорожного университета. – 2002. – Вып. 17. – С. 87–91.

Батракова А.Г. Определение плотности и влажности грунтов земляного полотна методами георадиолокации / А.Г. Батракова, Д.О. Батраков // Дороги і мости: зб. наук. статей – К.: ДержНДІ ім. М. П. Шульгіна – 2006. – Вип. 5. – С. 15–35.

Maierhofer C. Nondestructive Evaluation of Concrete Infrastructure with Ground Penetrating Radar / C. Maierhofer // Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE. – 2003. – Vol. 15. – Issue 3. – Р. 287–297.

Владов М.Л. Введение в георадиолокацию: учеб. пособие [для студ. висш. уч. завед.] / Владов М.Л., Старовойтов А.В. – М.: МГУ, 2004. – 153 с.

Вопросы подповерхностной радиолокации: коллективная монография / [под ред. А.Ю. Гринева]. – М.: Радиотехника, 2005. – 416 с.

Леонович И.И. Диагностика автомобильных дорог : учеб. пособие / И.И. Леонович, С.В. Богданович, И.В. Нестерович. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2011. – 350 с.

Методика комплексного моніторингу автомобільних доріг методами підповерхневого зондування : М 02071168-725:2013 – [Чинний від 2014-01- 01]. – К. : Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор), 2013. – 52 с. – (Методика).

Грушко И.М Основы научных исследований / И.М. Грушко, В.М. Сиденко. – Х. : ХНУ, 1983. – 224 с.

Батракова А.Г. Оценка состояния дорожных одежд с привлечением георадарных технологий : монографія / А.Г. Батракова. – Х. : ХНАДУ, 2013 – 152 с.

Головин Д.В. Алгоритм определения задержки импульсных сигналов, основанный на преобразовании Гильберта / Д.В. Головин, С.В. Греков, Д.О. Батраков, А.Г. Батракова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна: Радіофізика та електроніка. – 2009. – № 853. – Вип. 14. – С. 68–73.
Опубліковано
2017-10-03
Цитовано
Як цитувати
Батракова, А. Г. (2017). Експериментальна перевірка алгоритмів обробки даних при георадіолокаціі дорожніх одягів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (25), 34-37. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/9376