Спектральний аналіз імпульсних електромагнітних полів в дистанційному зондуванні та біомедицині

  • Д. О. Батраков Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • М. С. Антюфеева Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • А. В. Антюфеев Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: спектральні характеристики імпульсних сигналів, підповерхневе зондування, плоскошаруваті середовища

Анотація

В роботі запропоновано використовувати надширокосмугові (НШС) імпульси для отримання частотних залежностей коефіцієнтів відбиття від плоскошаруватих середовищ і подальшого застосування схеми Ньютона-Канторовича до розв’язання обернених задач розсіяння. З урахуванням специфіки таких завдань розроблені алгоритми і програмне забезпечення для аналізу амплітудних і фазових характеристик імпульсних сигналів, які відбито від плоскошаруватих середовищ. Проведені обчислювальні експерименти з моделювання відбиття НШС імпульсних сигналів від таких середовищ дозволили обґрунтувати вибіp частотного діапазону відліків коефіцієнта відбиття для розв’язання оберненої задачі. Отримані результатиможуть бути використані при неруйнівному контролі і в біомедичних дослідженнях

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Кузнецов Ю.В. Спектральный и временной анализ импульсных и периодических сигналов: Учебное пособие. / Ю.В. Кузнецов, А.Б. Баев // М.: Изд-во МАИ, 2007. – 95 с.

Batrakov D.O., Zhuck N.P. Inverse Scattering Problem in the Polarization Parameters Domain for Isotropic Layered Media: Solution via Newton-Kantorovich Iterative Technique. //Journal of Electromagnrtic Waves and Applications. – June 1994. – Vol.8, № 6. – Р.759–779.

Zhuck N.P., Batrakov D.O. Determination of electrophysical properties of a layered structure with a stastistically rough surface via an inversion method. Physical Review B. – 1995. – Vol.51, №23, June 15. – Р.P. 17073–17080.

Batrakov D.O., Zhuck N.P. Solution of a General Inverse Scattering Problem Using the Distorted Born Approximation and Iterative Technique. Inverse Problems. – Feb., 1994. – vol.10, № 1. – Р.39–54.

A.P. Ovcharenko, V.I. Bilozertseva, D.A. Gaman. Specificity of Antireflective Coatings at Oblique Incidence of Light // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. Vol. 2 No 2, 02FNC23(4pp) (2013).

Борн М. Основы оптики. / М. Борн, Э. Вольф // М.: Наука, 1973г.– 720с.

Батраков Д.О. Численное моделирование распространения электромагнитных импульсных сигналов в плоскослоистых средах/ Д.О. Батраков, Д.В. Головин, А.Г. Батракова, Г.П. Почанин – Вестник ХНУ – радиофизика и электроника, 2012, №1038, вып. 21, с. 54–58.

Батраков Д.О. Сравнительный анализ спектральных характеристик георадарных сигналов / Д.О. Батраков, Д.В. Головин // Вестник ХНУ – радиофизика и электроника. – №1010, – Вып. 20, – 2012., С. 119–122
Опубліковано
2017-10-03
Цитовано
Як цитувати
Батраков, Д. О., Антюфеева, М. С., & Антюфеев, А. В. (2017). Спектральний аналіз імпульсних електромагнітних полів в дистанційному зондуванні та біомедицині. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (25), 21-25. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/9369