Оцінка точності радіометричних кореляційно-екстремальних систем навігації

  • В. М. Биков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2770-5572
  • Г. Ю. Мірошник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Т. В. Мірошник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: радіометричний приймач міліметрового діапазону хвиль, радіометричне зображення

Анотація

Актуальність: Використання в системах навігації літальних апаратів пасивних матричних радіометричних датчиків міліметрового діапазону хвиль, що дозволяють формувати радіометричне зображення наземного об'єкта навігації в умовах високошвидкісного польоту літальних апаратів, є одним з ефективних шляхів забезпечення високої точності вимірювання координат об'єктів і веде до підвищення ймовірності місцезнаходження літальних апаратів [1]. В роботі [2] отримано аналітичні співвідношення і зроблені кількісні оцінки точності визначення місцезнаходження літальних апаратів, оснащеного матричної радіометричної системою навігації. Показано, що застосування матричних радіометричних датчиків дозволяє реалізувати необхідні високі (до одиниць – десятків метрів) точності визначення місцезнаходження високошвидкісних літальних апаратів.

Мета роботи: Метою даної статті є розробка способу підвищення точності радіометричної кореляційно - екстремальної системи на основі застосування матричного радіометричного приймача міліметрового діапазону з ущільненням каналів.

Матеріали та методи: У даній роботі використаний метод лінійного ущільнення з поділом каналів за формою сигналів з використанням ортогональних функцій Уолша. У цьому випадку чутливість по кожному каналу відповідає чутливості модуляційного радіометра, а в порівнянні з чутливістю компенсаційного радіометра падає приблизно в два рази. З урахуванням ортонормальности функцій Уолша сигнал на виході кожного каналу пропорційний інтенсивності (потужності) сигналу на вході цього каналу.

Результати: У даній роботі показано, що оптимальним є кількість поєднуваних каналів кратне 2k-1. Аналіз результатів проведених розрахунків свідчить, що об'єднання 64 каналів на один підсилювально-перетворювальний тракт призводить до зростання міжканальних перешкод і, як наслідок до погіршення чутливості кожного каналу.

Висновки: Доцільно в даному випадку обмеження кількості каналів, що ущільняються на один підсилювально-перетворювальний тракт. Так, при об'єднанні 16 каналів на один тракт, чутливість кожного каналу залишається досить високою: близько 1 К – для супергетеродинного радіометричного приймача, і значно менше 1 К – для радіометричного приймача прямого підсилення. У цьому випадку кількість підсилювально-перетворювальних трактів при загальній кількості каналів в матриці 64, дорівнює чотирьом.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. М. Биков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Г. Ю. Мірошник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

пл. Свободы 4, г. Харьков, 61022, Украина

Т. В. Мірошник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

1. Slipchenko V. Analysis of the NATO military campaign against Yugoslavia in the spring of 1999 Center for the Analysis of Strategies and Technologies [Text] / Arms Export, 2000. – No. 3.

2. Antyufeev VI, Bykov VN, Grichanyuk AM, Ivanchenko DD, Kolchigin NN, Kraushkin VA, Sotnikov AM. Matrix radiometric correlation-extremal navigation systems of aircraft: Monograph [Text]. Kharkov: Publishing house of LLC «Generous estate plus»; 2014. 372 p.

3. Gorishniak VP, Denisov AG, Kuzmin SE, Radzikhovsry VN, Shevchuk BM. Passive multichannel millimeter-vaves imaging system [Text]. In: The Fifth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, millimeter and Submillimeter Waves. Symposium Proceedings; 2004 June 21–26; Kharkov, Ukraine. p. 202–204. http://dx.doi.org/10.1109/CRMICO.2004.183400

4. Av. St. No. 1544028. Multichannel radiometer [Text] / V.I. Antyufeev, V.N. Bykov et al., 1989. – P. 6.

5. Antyufeev V.I. Optimization of a family of modulating functions in a multichannel radiometer. Communication 1[Text] // Radio engineering, 1997. – Issue. 101. – P. 16 – 20.
Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Биков, В. М., Мірошник, Г. Ю., & Мірошник, Т. В. (2021). Оцінка точності радіометричних кореляційно-екстремальних систем навігації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (34), 7-13. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2021-34-01