№ 68 (2020): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія"

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної  психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання медичної, політичної психології, психодіагностики та психологічного консультування. Для науковців, аспірантів, пошукачів.
Вісник є фаховим виданням у галузі психологічних наук (Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни 886 від 02.07.2020р. Категорія «Б»)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 13 від  26.08.2020 р.)

Опубліковано: 2020-11-18

Весь випуск

Статті