НАУКОВІ ШЛЯХИ ОПАНУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ В ТУРБУЛЕНТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Олег Кубальський ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» https://orcid.org/0000-0002-7956-3150
Ключові слова: наука, детермінація, невизначеність, турбулентне суспільство, динамічна система

Анотація

Для сучасного суспільства характерними є перманентні виклики, які створюють ситуацію необхідності збереження ключових параметрів суспільного розвитку з урахуванням тимчасових і ситуативних відхилень від стратегічного напряму цього розвитку. Ключем до розуміння проблеми детермінації у сучасній науці може слугувати виявлення закономірностей у розвитку самої науки. З одного боку, не викликає жодних сумнівів необхідність систематизації знань і дотримання чітких критеріїв науковості – особливо у ситуації експоненціального зростання обсягу і розмаїття знань, якими володіє сучасне суспільство. З іншого боку, наука постійно відмовляється від деякої частини своїх недавніх постулатів, які виявляються лише частково доведеними гіпотезами, які мають лише часткову істинність. Врешті-решт, поза сумнівами і змінами залишаються лише базові критерії науковості та настанова на невпинну внутрішню критику і само-удосконалення науки, тоді як змістова частина науки перебуває у стані перманентної трансформації і уточнень. У постмодерному суспільстві така методологічна і світоглядна настанова науки отримує додаткову ідейну легітимацію завдяки постмодерністським принципам організації знання – таким як ризоматичність, дискурсивність, наративізм, інтертекстуальність тощо. Ознаками науки на її сучасному етапі розвитку є: істотне збільшення питомої ваги міждисциплінарних та інтердисциплінарних досліджень; виникнення нових інтегрованих наук; використання точних методів у дослідженні методологічних та епістемологічних проблем науки й демаркації знання; пошук нових форм дослідження, адекватних новітній специфіці предмета соціогуманітарного дисциплінарного спектру; інтенсивний аналіз взаємозв’язків між гносеологічними та аксіологічними основами соціогуманітарної науки. Дослідницький підхід, в основі якого перебуває осмислення фактору нестабільності, максимально повно відповідає сучасному науковому і суспільному запиту для позначення змістового формату і проблемних викликів сучасності, надає можливість осягати нові пізнавальні горизонти й зрізи реальності, яким притаманні ознаки становлення, нелінійності, невизначеності – тобто практично всі атрибути турбулентного суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Олег Кубальський, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

Кубальський Олег Нарцизович

кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

бульвар Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна

Посилання

Aristotle. (2022). Metaphysics / trans. from Ancient Greek by O. Panych. Kyiv: Tempora. (In Ukrainian).

Bauman, Z. (2008). Globalization. Consequences for man and society / trans. from English by I. Andrushchenko, M. Vynnytskyi. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House. (In Ukrainian).

Boychenko, M. I. (2010). Social-philosophical vision of the system-forming nature of worldview. Bulletin of NTUU "KPI" Philosophy. Psychology Pedagogy. (3), 18-22. (In Ukrainian).

Wittgenstein, L. (1995). Tractatus logico-philosophicus / trans. from German by E. Popovych. Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus; Philosophical studies. Kyiv: Osnovy, p. 5-86. (In Ukrainian).

Hume, D. (2003). Treatise on human nature / trans. from English by P. Nasada. Kyiv: Universe. (In Ukrainian).

Descartes, R. (2020). Metaphysical works / trans. from French by V. Andrushko, S. Gatalska, O. Khoma, A. Baumeister. Ed. by O. Khoma. Kharkiv: Folio. (In Ukrainian).

Deleuze, J., & Guattari, F. (1996). Capitalism and schizophrenia: Anti-Oedipus / trans. from French by O. Shevchenko. Kyiv: Karme-Sinto. (In Ukrainian).

Kuhn, T. (2001). The structure of scientific revolutions / trans. from English. Kyiv: Port-Royal. (In Ukrainian).

Ajdukiewicz, K. & Giedymin, J. (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19: 9-45. https://doi.org/10.1007/bf02186718

Aron, R. (1961). Introduction to the Philosophy of History: An Essay on the Limits of Historical Objectivity. Trans. by G. J. Irwin. Boston: Beacon Press.

Beck, U. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage.

Bruno, J. (1887). The Heroic Enthusiasts (An Ethical Poem). Trans. by L. Williams. London George Redway York Street, Covent Garden. https://www.gutenberg.org/files/19817/19817-h/19817-h.htm

Janssen, M., & Renn, J. (2015). History: Einstein was no lone genius. Nature, 527, 298–300. https://doi.org/10.1038/527298a

Lubowitz, J. H.; Brand, J. C.; & Rossi, M. J. (2018). Two of a Kind: Multiple Discovery AKA Simultaneous Invention is the Rule. Arthroscopy, 34(8): 2257-2258. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2018.06.027.

Lübbe, H. (1971). Theorie und Entscheidung: Studien zum Primat der praktischen Vernunft. Freiburg: Rombach.

Pauncaré, H. (1905). Science and Hypothesis. Authorized trans. by J. B. Halsted. New York: The Science Press.

Planck, M. (1968). Scientific Autobiography and Other Papers. New York: Philosophical Library.

Popper, K. (2002). The Logic of Scientific Discovery. London and New York: Routledge.

Rao, J. R. (1995). Eventual determinism: using probabilistic means to achieve deterministic ends. Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Wailea, HI, USA, vol. 2, pp. 29-38. https://doi.org/10.1109/HICSS.1995.375480.

Schopenhauer, A. (1974). On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. La Salle, Illinois: Open Court.

Опубліковано
2022-12-26
Цитовано
Як цитувати
Кубальський, О. (2022). НАУКОВІ ШЛЯХИ ОПАНУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ В ТУРБУЛЕНТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (67), 30-38. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2022-67-4
Номер
Розділ
Статті