МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДУАЛІЗМ В УКРАЇНІ 17-18 СТОЛІТЬ: СПЕЦИФІКА ПОБУТУВАННЯ

Ключові слова: язичницькі вірування, християнство, світогляд 17–18 століть, містицизм, магія, духовенство, селянство

Анотація

У статті розглядаються особливості поєднання язичницьких і християнських вірувань у світогляді українців 17–18 століть. Для позначення феномену синтезу релігійних вірувань пропонується термін «міжрелігійний дуалізм». Дослідження базується на аналізі зразків духовної культури ранньомодерної України. Метою дослідження є окреслення специфіки міжрелігійного дуалізму у світогляді українців 17-18 століть. Дослідження проведене із застосуванням методів аналізу (конкретних зразків поєднання християнських і язичницьких вірувань) та узагальнення (виявлення основних тенденцій у функціонуванні міжрелігійного дуалізму). Міжрелігійний дуалізм у світогляді українців 17–18 століть являє собою поєднання обох видів містицизму. У конкретних діях і випадках виявлялася перевага якогось одного компоненту: або християнського, або архаїчного. Проте феномен міжрелігійного дуалізму полягає саме в паралельному й синтетичному побутуванні християнського та архаїчного поглядів. Освічене духовенство здійснювало спроби долати магічний містицизм, підкреслюючи забобонну природу та неправдивість магічних можливостей людини, а магічна сила людини та спроби її вияву засуджувалися як гріх і зв’язок із демонічними силами. Зі світських позицій магічні здібності сприймалися, насамперед, як знання та вміння окремих членів громади, які мають здатність впливати на природу, стихію, врожай, здоров’я, стосунки. Пересічні українці були націлені на збереження традиційних дохристиянських вірувань і використання їх у побуті. Спротив викликали не самі християнські ідеї, а сувора церковна формальність та обрядовість. Тож феномен побутування міжрелігійного дуалізму та його функціонування у світогляді 17–18 століть виглядає як пошук неконфліктного поєднання та компромісу між архаїчним і християнським.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Viktoriya V. Havrylenko, Сумський державний університет; вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40000

Аспирантка, кафедра философии

Посилання

/

Посилання

----