ТРАНСГРЕСІЯ І ПОШУКИ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ І КІБЕРФЕМІНІЗМУ

  • Svitlana M. Povtoreva Національний університет «Львівська політехніка»; вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., Львів, 79013 https://orcid.org/0000-0002-3488-3679
  • Oksana Yu. Chursinova Національний університет «Львівська політехніка»; вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., Львів, 79013 https://orcid.org/0000-0002-8197-8638
Ключові слова: гендер, ідентичність, гінформаційні технології, кіберреальність, кіберфемінізм, технонаука, трансгресія

Анотація

У статті розглядаються особливості гендерних досліджень у контексті істотних змін, що відбуваються в техніко-технологічній сфері сучасного суспільства. Автори вважали своїм завданням прослідкувати еволюцію гендерної тематики від фактичного ігнорування реалій науково-технічного прогресу в ранньому фемінізмі до органічного синтезу цієї проблематики з досягненнями технонауки й інформаційних технологій. Найсучаснішою формою такого синтезу постав кіберфемінізм. Автори прискіпливо ставилися до термінологічного апарату даної проблеми, до експлікації новітніх понять, якими завдяки гендерним дослідженням істотно збагатився сучасний гуманітарний дискурс. Особливістю даної розвідки є намагання виявити логіку еволюції гендерних досліджень, яка налаштовує на формування нового гуманізму, усвідомлення ідентичності численних шарів сучасного суспільства (жінок, робітників, інвалідів тощо – тих, кого традиційно пригнічували в минулому) і пошуки шляхів боротьби за свої права та своє майбутнє. У статті окреслюються методологічні засади гендерних студій, адже саме методологія дозволяє продуктивно розвивати ці дослідження в контексті постмодерної гуманітаристики. Внаслідок проведеної аналітичної роботи були визначені конструктивні можливості гендерних досліджень, а також перспективність відповідної методології, яка дозволяє формувати засади сучасного гуманізму, знаходити шляхи для вирішення нагальних соціокультурних проблем і передбачати нові виклики XXI століття. Спираючись на іноземні джерела, в яких гендерна проблема досліджується доволі активно та швидко еволюціонує, автори статті також аналізують стан гендерних досліджень в Україні, що враховують реалії технонауки та інформаційних технологій.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Svitlana M. Povtoreva, Національний університет «Львівська політехніка»; вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., Львів, 79013

Докторка філософських наук, професорка кафедри філософії

Oksana Yu. Chursinova, Національний університет «Львівська політехніка»; вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., Львів, 79013

Кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії

Посилання

/

Посилання

----