ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ЯВИЩЕ» І «СУТНІСТЬ»

  • Oksana V. Dobryden Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; вул. Вернадського, 9, Дніпро, 49044 https://orcid.org/0000-0003-3993-9608
Ключові слова: здоров’язбереження, символічне здоров’язбереження, діалектика, сутність, явище, суспільство споживання, здорове споживання

Анотація

У статті аналізуються смислові особливості діалектичних категорій «явище» і «сутність» у контексті здоров’язбережувальної діяльності особистості в умовах сучасного суспільства надмірного споживання. Стверджується, що комерціалізація всіх сфер, так чи інакше пов’язаних зі здоров’ям людини, є однією з головних причин того, що сьогодні здоров’язбереження в Україні набуло масштабів великої соціальної проблеми. Доводиться, що у соціокультурному просторі суспільства споживання відбувається викривлення продуктивної сутності здоров’язбереження, яка окреслюється не лише бажанням бути здоровим і дбайливим ставленням конкретної людини до себе, але й штучно створеними мотивами, а також зовнішньо стимульованими потребами її здоров’язбережувальної діяльності. Здоров’язбереження нерідко ототожнюють з доглядом за своїми фізичними і психічними станами, з дотриманням правил здорового харчування та заняттям спортом. Для регулярного опікування собою людина має бути вмотивованою і характеризуватися силою волі, самодисципліною та обізнаністю у питаннях здорового способу життя. Здоров’язбереження, як процес і як явище загалом, є виключно позитивним і корисним за своєю суттю. Проте ця позитивна характеристика здоров’язбереження як явища залишалась би реальною лише у разі, коли людина не була б учасником інших процесів і явищ, які кардинально змінюють його позитивну сутність. Очевидно, що звинувачувати сьогодні лише атрибути суспільства споживання та спотворену систему цінностей і культуру у викривленні сутності здоров’язбереження було б неправильно, позаяк гординя, заздрість, жадібність, марнославство, лінощі, схильність до понадмірності в харчуванні та жаданнях – це одночасно особисті характеристики і мотиви вчинків багатьох людей. Культурний формат суспільства споживання тільки підігріває ці якості, використовує їх як інструмент для маніпуляцій з ідентичністю людини. В умовах суспільства споживання здоров’язбережувальна діяльність людини перебуває у просторі зростаючих ризиків, які, здебільшого, не вважаються загрозою, оскільки сприймаються як задоволення потреб і здійснення бажань. Внаслідок цього відбувається підміна понять у явищі здоров’язбереження і викривлення його позитивної сутності. Сучасний світ визначає свої правила: ризики для здоров’я супроводжують повсякденні справи пересічних українців і це невідворотно. Можна лише контролювати ризики і в такий спосіб зменшити їхню потужність, але позбавитися або обійти їх на сучасному етапі розвитку технологій не вдасться. У статті наголошується, що впровадження ідей здорового споживання у повсякденність української громади можливе лише за умови особистої активної позиції та відповідальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana V. Dobryden, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; вул. Вернадського, 9, Дніпро, 49044

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних наук

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Dobryden, O. (2019). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ЯВИЩЕ» І «СУТНІСТЬ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (61), 99-106. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-61-11
Номер
Розділ
Статті