ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ НІЛЬСА БОРА

  • Valentyna M. Rozhkovska Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; вул. Новосельського, 64, Одеса, 65000 https://orcid.org/0000-0001-8779-4912
Ключові слова: реальність, квантова теорія, атом, картина світу

Анотація

У статті йдеться про нове розуміння реальності, сформоване в XX столітті. Оскільки ключовою фігурою в цих змінах став датський фізик Нільс Бор, ми звертаємося до його ранніх і пізніх статей з метою проаналізувати вживання ним терміна «реальність» (reality). За допомогою аналізу відповідних термінів показано, що у своїх ранніх статтях Нільс Бор описує відкриття, які не узгоджуються зі старими уявленнями у фізиці, і саме ці питання в подальшому призведуть до формування нового розуміння реальності. У статті ми також вказуємо, як часто і в яких контекстах вживається термін «reality». Далі, у більш пізніх статтях Нільса Бора ми виявляємо, що термін «reality» зустрічається частіше, ніж в його ранніх роботах (на момент написання ранніх робіт ще не була сформульована копенгагенська інтерпретація квантової теорії). За допомогою аналізу вживання певних термінів ми показуємо, як зсуваються акценти в ранніх і пізніх статтях Нільса Бора. Протягом багатьох років датський фізик прагне уточнити та вдосконалити квантову теорію. Ми, отже, аналізуємо вживання терміна «reality» також і в пізніх статтях Нільса Бора, що допомагає нам встановити, що в деяких пізніх статтях проблематика реальності виходить для нього за рамки суто фізики. Цей аналіз показує, як відкриття Нільса Бора в області природи об’єктів мікросвіту приводять його до питань про природу самої реальності. Те, як відкриття в мікросвіті впливають на нове уявлення реальності, найкраще простежується в полеміці з іншими фізиками. Як найбільш яскравий приклад ми взяли статтю «Дискусії з Айнштайном про проблеми теорії пізнання в атомній фізиці». У ній Бор описує специфічну поведінку мікрооб’єктів і особливості фізичних експериментів, а також відстоює ідею про те, що необхідним є введення принципово нового (також і в онтологічному плані) розуміння фізичних процесів. Аналіз термінів показує, що сама реальність, з погляду Бора, є такою, як її описує квантова механіка. Ми прагнемо показати еволюцію поглядів Бора в контексті того, як вони вплинули на перегляд засад всієї фізики та на людські уявлення про світ загалом. Ми робимо висновок, що відкриття стаціонарних станів у атома – це перший крок до переосмислення питань філософського характеру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna M. Rozhkovska, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; вул. Новосельського, 64, Одеса, 65000

аспірантка, кафедра філософії та методології пізнання

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Rozhkovska, V. (2019). ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ НІЛЬСА БОРА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (61), 20-29. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-61-3
Номер
Розділ
Статті