Українські вірші XVIII ст.: колоніальний дискурс

  • Лариса Миколаївна Литвин Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: колоніальні інтерпретаційні моделі, імперська міфологема, моделювання образу, імперський аксіологічний простір, еліта

Анотація

В статті досліджено низку імперсько-колоніальних міфологем, присутніх в українській поезії XVIII ст. Головними з них є російсько-український альянс з 1654 року як справедливе відновлення втраченої єдності та негативне маркування образів гетьманів, що обстоювали український партикулярний інтерес. Колоніальні моделі поширюються й на образ козацтва, що представлене або сателітом імперської мілітарної потуги, або маргигальним утворенням. Постколоніальне прочитання української поезії XVIII ст. дозволяє визначити міфологеми, які посідали домінантне становище в моделі колоніального світогляду того часу, почасти збереженого в ментальності сучасних українців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Миколаївна Литвин, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
кандидат філологічних наук, старший викладач

Посилання

1. Анонімні вірші з часів шведської інтервенції // Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.) ; упоряд. акад. О.І. Білецький ; вид. 3-є, доп. — К. : Рад. письменник, 1967. — С. 523–524.

2. Грабович О. Патологія спадщини // Березіль / Оксана Грабович ; пер. з англ. М. Рябчука. — 1994. — № 3–4. — С. 145–154.

3. Заєць П. Пасквіль на Івана Мазепу від 1709 року. Псальма новозданна, що трубою звана / Петро Заєць. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/suspil/sus158.htm

4. Копаниця Л. «Епиникион» Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття [Електронний ресурс] / Л. Копаниця. — Режим доступу : http://philology.knu.ua

5. Поліщук Я. Постколоніальна трансгресія / Я. Поліщук // Питання літературознавства. — 2007. — Вип. 74. — С. 215–227.

6. Рябчук М. До проблеми українсько-російських «асиметричних» відносин: дискурс домінування // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / М. Рябчук. — 2006. — № 15. — С. 863–872.

7. Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Л. И. Сазонова. — М. : Языки славянских культур, 2006. — 896 с.

8. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : У 9-ти т. — Т. 4., Кн.1. (Перша третина XVIII ст.) ; [упоряд., прим. В. Литвинов ; ред. тому В. Грабовський]. — К. : Дніпро, 2001. — 519 с.

9. Тисяча років української суспільно-політичної думки : У 9-ти т. — Т. IV, Кн.2. (Середина ХVІІІ ст.) ; [упоряд. В. Литвинов, В. Шевчук ; ред. тому В. Грабовський]. — К. : Дніпро, 2001. — 360 с.

10. Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Єва М. Томпсон; пер. з англ. М. Корчинської. — К. : Основи, 2008. — 368 с.

11. Українська література XVIII ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори / [вступ. ст., упоряд. і прим. О. В. Мишанича ; ред. тому В. І. Крекотень]. — К. : Наук. думка, 1983. — 696 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Литвин, Л. (2015). Українські вірші XVIII ст.: колоніальний дискурс. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 221-223. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4533
Розділ
Статті