Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся

  • Любов Григорівна Савченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: поетична мова, мовна картина світу, семантичне поле, художній образ, семантика слова, лексико-семантичні перетворення

Анотація

Стаття присвячена аналізові семантичного поля з іменем радість у поетичній мові Олександра Олеся. Журба і радість називають одне загальне поняття — емоційний стан людини. Для авторського поетичного світу вони нероз­дільні (з журбою радість обнялись). Саме тому вивчення і зіставлення складових обох полів дає можливість простежити зміну семантики слова у межах художнього твору, пересвідчитись завдяки цьому в емоційному багатстві Олесевої лірики і ще раз спостерегти багатоплановість поетичного слова взагалі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Любов Григорівна Савченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови

Посилання

1. Буркут К. Лексема небо в поезіях О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського / К. Буркут // Культура сло-ва. — Київ, 2002. — № 61. — С. 28—29.

2. Голобородько К. Ю. Концепт землі як елемент художньо-просторової парадигми О. Олеся / К. Голобородько // Лінгвістичні дослідження: Зб. наукових праць. — Х., 2002. — Вип. 8. — С. 76—82.

3. Голобородько К. Ю. Художній мікрокосм О. Олеся у вимірі поетичного слова / К. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2008. — № 16—18.

4. Грушевський М. Поезія Олеся / М. Грушевський // Українське слово: Хрестоматія. — Кн. 1. — К., 1988. — С. 276—282.

5. Дем’янівська Л. С. Олександр Олесь / Л. Дем’янівська // Дніпрова хвиля. — К., 1990. — С. 451—457.

6. Етимологічний словник української мови: У семи томах. — К. : Наукова думка, 1982—2006. — Т. 5. — 703 с.

7. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури / С. Єрмоленко. — К. : НАН України, 2009. — 352 с.

8. Жулинський М. Олександр Олесь / М. Жулинський // Із забуття — в безсмертя. — К. : Вісник, 1990. — С. 79—82.

9. Зеров М. Поезія Олеся і спроба нового її трактування / М. Зеров // Твори: У 2 т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 34—40.

10. Калашник В. С. Особливості слововживання в поетичній мові : Навчальний посібник / В. Калашник. — Харків : ХДУ, 1985. — 68 с.

11. Маленко О. О. Лінгвоестетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від
фольклору до постмодерну) / О. Маленко. — Х., 2010. — 488 с.

12. Неврлий М. Олександр Олесь: життя і творчість / М. Неврлий. — К. : Дніпро, 1994. — 36 с.

13. Радишевський Р. Журба і радість О. Олеся / Р. Радишевський // Олександр Олесь. Твори в двох то-мах. — К. : Дніпро, 1990. —Том І. — С. 5—47.

14. Савченко Л. Г. Художній образ журба у поетичній мові О. Олеся / Л. Савченко // Вісник Харків-ського університету. — 2001. — № 520. — С. 161—163.

15. Словник епітетів української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 430 с.

16. Словник української мови: В 11-ти томах. — К. : Наукова думка; 1970—1980. — Т. 1. — 799 с. ; Т. 7. — 723 с.; Т. 9. — 916 с.; Т. 11. — 699 с.

17. Ставицька Л. О. Естетика слова в українській поезії 10–20 рр. ХХ ст. / Л. Ставицька. — К., 2000. — 156 с.

18. Таран О. Семантика символів природи в поезіях О. Олеся: лінгвоепічний та етнокультурний аспект: Автореф. дис. … канд. філол. наук / О. Таран. — Харків, 2002. — 17 с.

19. Олесь О. Твори в двох томах / О. Олесь. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 1. — 959 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Савченко, Л. (2015). Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 98-102. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3933
Розділ
Статті