Початок і кінець як сценарні елементи лінгвокультурного коду гри

  • Віра Іванівна Пустовалова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: початок, кінець, лінгвокультурний код, сценарій гри, метафорична модель

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реалізації ідей початку і кінця в рамках лінгвокультурного коду гри на матеріалі ук­раїнської преси. Початок і кінець гри розглянуто як складові ігрового сценарію взагалі та як частини сценарію конкретних ігор. Виділено ключові семантичні ознаки початку і кінця, проаналізовано базові метафоричні моделі, які вербалізують ці поняття. Окреслюється специфіка функціонування лінгвокультурних одиниць на позначення початку і кінця в залежності від тематики тексту

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віра Іванівна Пустовалова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа / Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М. : ОГИ, 2007. — 304 с.

2. Лантух Н. А. Семантика начала и конца в функциональном рассмотрении / Н. А. Лантух // Учёные записки ТНУ им. В. И. Вернадского. — Серия «Филология». — 2004. — Т. 17 (56), № 1. — С. 150—162.

3. Логический анализ языка. Семантика начала и конца / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М. : Индрик, 2002. — 648 с.

4. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк // Проблемы человека в западной фило-софии. — М. : 1988. — С. 357—402.

5. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Йохан Хёйзинга. — Сост., предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Пустовалова, В. (2015). Початок і кінець як сценарні елементи лінгвокультурного коду гри. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 66-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3814
Розділ
Статті