Семантика, системність та проблеми унормування терміна писання в українській лінгводидактиці

  • Оксана Туркевич Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-8392-6199
Ключові слова: писання, термін, лінгводидактика, унормування, гармонізація

Анотація

Терміни методики викладання української мови як іноземної є частиною фахової мови української лінгводидактики, яка постійно розвивається, вбираючи нові спеціальні одиниці зі світової лінгводидактики, а також конкретизуючи вже наявні поняття. Нові сформовані мікросистеми термінів потребують унормування, уніфікації, а в основному – гармонізації, щоб узгодити їх з іншомовними відповідниками. Усе це зумовлює актуальність запропонованого дослідження.

Термін писання в українській лінгводидактиці позначає продуктивний вид мовленнєвої діяльності, реалізований у вмінні фіксувати задумане за допомогою графічних символів і створювати текст у письмовій формі.

Метою розвідки є проаналізувати семантичну парадигму лінгводидактичного терміна писання, за різними критеріями виокремити видові терміни та конкретизувати обсяг понять, які вони позначають, а також запропонувати способи унормування та гармонізації досліджуваних терміноодиниць.

Для досягнення мети використано описовий метод та метод компонентного аналізу. Для порівняння українських та іншомовних відповідників застосовано елементи зіставного методу.

З метою унормувати фахову мову запропоновано вживати лише одиницю писання, яка закономірно доповнює систему видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, слухання.

За критерієм «мети» виокремлено групу термінів: академічне, практичне і творче писання.

За іншими критеріями систематизовано різні види писання (наприклад, колективне, парне, індивідуальне; кероване, частково кероване, самостійне). Часто їхня форма ще не усталена у фаховій мові лінгводидактів.

Таким чином, здійснений аналіз продемонстрував закономірності формування парадигми терміна писання за різними ознаками і виявив проблемні моменти у становленні досліджуваної системи термінів. Запропоновані терміни (обсяг поняття яких визначено на основі того, як вони функціюють у лінгводидактиці) зі спробою окреслення дефініції можуть стати основою для унормування чи гармонізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Оксана Туркевич, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцентка кафедри українського прикладного мовознавства

Посилання

Gladka, O. V. (2015). Rozvy`tok umin` kreaty`vnogo py`s`ma na zanyattyax z inozemnoyi movy`. Naukovi zapy`sky`. Seriya Filologichni nauky` (movoznavstvo). Kirovograd, 136, 424–429. [in Ukrainian].

Zozulya, I., Novak, O., Pry`syazhna, O. (2015). Formuvannya navy`chok py`s`movogo movlennya v inozemny`x studentiv. Teoriya i prakty`ka vy`kladannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi. L`viv, 11, 169–176. [in Ukrainian].

Stankevy`ch, N. I. (2009). Rozvy`tok py`semnogo movlennya u studentiv-inozemciv. Teoriya i prakty`ka vy`kladannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi. L`viv, 4, 226-237. [in Ukrainian].

Stankevy`ch, N. I. (2013). Tvorche py`s`mo v navchanni ukrayins`koyi movy` studentiv-inozemciv. Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan,Vol. I, 201–208. [in Ukrainian].

Ukrayins`ka mova. Ency`klopediya (2000). Retrieved from: http://litopys.org.ua/ukrmova/um68.htm [in Ukrainian].

Shvecz`, G. D. (2019). Tvorche py`s`mo: korelyaciya rizny`x znachen` termina. Teoriya i prakty`ka vy`kladannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi. L`viv, 14, 56–68. [in Ukrainian].

Bilash, O. (2013). The ABCs of writing. Retrieved from: https://bestofbilash.ualberta.ca/ABCsofWriting_BSLIM.pdf [in English].

Common European Framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. Provisional Edition. (2017). Retrieved from: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 [in English].

Lipińska, E. (2016). Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym. Języki Obce w Szkole. Warszawa, 2, 9–14. [in Polish].

Lipińska, E., Seretny, A. (2005). ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas. [in Polish].

Sood, S. C. (2017). Teaching writing to second/foreign language learners: writing skills, learners’ problems and how to deal with them. Retrieved from: http://www.fortell.org/content/teaching-writing-secondforeign-language-learners-writing-skills-learners%E2%80%99-problems-and-how [in English].

Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Туркевич, О. (2021). Семантика, системність та проблеми унормування терміна писання в українській лінгводидактиці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (89), 73-77. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-89-12