Деякі спостереження щодо етнічно-обрядових елементів як засобу національної ідентифікації персонажів драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня»

  • Лариса Мороз Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України https://orcid.org/0000-0003-3492-1425
Ключові слова: Леся Українка, менталітет, нація, віра, мораль, звичаї, обряди, побут

Анотація

У пропонованій статті аналізується відома драматична поема Лесі Українки «Бояриня» в дотепер, на жаль, маловивченому аспекті: зіставлення ментальних особливостей українців і росіян, сформованих різними історичними умовами існування й розвитку в діахронії XVII – XIX століть. Мета й завдання статті: послуговуючись історичними матеріалами, зіставити ментальні первні українців і московитів, визначити особливості міжстанових взаємин у соціальній вертикалі. Обраний напрям дослідження уможливлює переконливе розкриття специфіки національного життя, обумовленої історичними обставинами формування й розвитку нації, її ментальними особливостями, забезпечує об`єктивне вивчення міжнаціональних взаємин, дозволяє створити підґрунтя для фундаментального зіставлення історичної й художньої площин твору.

Насамперед ідеться про традиції, обряди, повʼязані з самоусвідомленням національної ідентичності, про важливість релігійного складника в національному менталітеті. Також порівнюються політичні, соціально-економічні, ідеологічні засади життя двох народів, доводиться, що кардинальна різниця між ними закладена в інакшості, неподібності поглядів на фундаментальні основи вибудовування соціуму, можливості самореалізації в суспільстві, в якому поважають особистість, з одного боку, а з другого, за принципом ієрархізації, абсолютизації залежності всередині соціальної вертикалі й усіх – від верховної влади – царату. Йдеться про опозицію демократії й монархії, яскраво втілену Лесею Українкою в творі.

Окремий аспект вивчення – свідчення іноземних дипломатів, мандрівників про особливості функціонування державних інститутів, побуту московитів означеного часу, що дозволило зробити висновок про художню достовірність зображеної мисткинею в «Боярині» Московії. Акцентовано художні засоби, прийоми, за допомогою яких виписана епоха в творі, образи: контраст, мовлення, нюансування настроєвої гами, колористика тощо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лариса Мороз, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу класичної української літератури

Посилання

Zabuzhko O. Notre Dame d`Ukraine: Ukrayinka v konflikti mifologij. Ky`yiv: Fakt, 2007. 640 s.

Kul`chy`cz`ky`j O. Svitovidchuvannya ukrayincya // Ukrayins`ka dusha. Ky`yiv: Feniks, 1992. 128 s.

Lesya Ukrayinka i suchasnist`. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Lucz`k: RVV «Vezha» Voly`ns`kogo nacional`nogo universy`tetu im. Lesi Ukrayinky`, 2007. T. 4, kn. 1. 555 s.

Ovcharenko E. Misiya kul`turnogo nacionalista // Slovo Prosvity`. 2021. 4–10 bereznya. Ch. 9.

Palij O. Zbagnuty` Rosiyu. Svidchennya ochevy`dciv. Ky`yiv: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2020. 400 s.

Ukrayinka L. Boyary`nya // Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomax / red. kol.: V. Ageyeva, Yu. Gromy`k, O. Zabuzhko, I. Konstankevy`ch, M. Mokly`cya, S. Romanov. Lucz`k, 2021. T. 3: Dramaty`chni tvory` (1909-1911).

S. 185-241.

Ukrayinka L. Ly`st do M. P. Kosacha vid 25 lyutogo 1891 roku // Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomax /

red. kolegiya: V. Ageyeva, Yu. Gromy`k, O. Zabuzhko, I. Konstankevy`ch, M. Mokly`cya, S. Romanov; red. tomu: S. Kocherga. Lucz`k, 2021. T. 11: Ly`sty` (1876-1896). S. 118.

Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Мороз, Л. (2021). Деякі спостереження щодо етнічно-обрядових елементів як засобу національної ідентифікації персонажів драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (89), 15-20. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-89-02