Так починався імажизм

  • Євгенія Семенівна Чернокова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: імажизм, модернізм, «Клуб поетів», образ, аналогія, рецепція, імперсональність, георгіанці, класицизм, романтизм, символізм

Анотація

У розвідці йдеться про історико-літературну вагу першого етапу розвитку англомовного імажизму. Зосередженість на тому, як імажизм починався, важлива, адже саме аналіз першого етапу його розвитку дозволяє розкрити головну мету цієї розвідки – довести, що короткий успіх і довготривалий вплив імажизму на історію поезії (і частково ліричної прози) двадцятого століття укорінений не тільки у формулюванні утилітарних «правил поведінки» нової поезії, але й у більш глибинній і складній полеміці-взаємодії з попередньою традицією – класицизмом, романтизмом та символізмом.

Новим є акцент на теорії і практиці діяльності «Клуба поетів» (Т. Е. Г’юм, Ф. Флінт та ін.), а особливо на поезії Едварда Сторера. Такий ракурс дослідження корегує та поглиблює загально відоме уявлення про роль Езри Паунда як єдиного «імпресаріо» імажизму і модернізму. Е. Сторер підтримав Т. Е. Г’юма у нагальності розриву з романтичною естетикою на користь класицистичної; заміни метафори аналогією; орієнтації на передачу досвіду через  конкретний образ («Лекція з сучасної поезії» та «Романтизм і класицизм»). Спільним було і прагнення нової поетики вірша, що заперечувала абсолютний імператив дотримання силабо-тоніки чи штучного ритму й рими. Огляд теоретичних міркувань перших імажистів підкріплюється аналізом поезій Т. Е. Г’юма («Осінь», «Набережна», «Перетворення») та  Е. Сторера («Ілюзія», «Образ», «На березі») на тлі поезії романтиків та георгіанців.  Саме Т. Е. Г’юм, Ф. Флінт, Е. Сторер і «Клуб поетів» зробили перші важливі кроки для радикального оновлення поезії ХХ ст., не тільки декларуючи нові відносини між автором/ліричним героєм –  текстом/образом –  і читачем, але й демонструючи у своїх поезіях увагу до рецептивної складової поезії; прагнення нової об’єктності замість романтичної абстрактності;  імперсональність,  технічну  свободу і «новий символізм», залежні від «маленьких сухих образів».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євгенія Семенівна Чернокова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор філологічних наук, професор кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Посилання

Antologiya imazhizma (2001). Per.s angl. i predisl. A. Kudryavitskogo. Moskva: Progress. URL: http://kudryavitsky.narod.ru/ imagists.html (data zvernennia 26.09.2020). [in Russian]

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk (1997) / R. T. Grom’yak, Y. I. Kovaliv ta in. Кyiv: «Аkademiya». [in Ukrainian]

Reingold N. I. (2017). Аngliyskaya literature modernisma. Мoskva: RGGU [in Russian]

Filosofskyi encyclopedicheskyi slovar’ (1989). Sovetskaya entsyklopediya. [in Russian]

Chernokova Ye. S. (2013) Angliys’ka liryka 1900–1920 rokiv I stanovlennya modernizmy. Kharkiv: Kompaniya СМІТ. [in Ukrainian]

Broom (1922 ): An International Magazine of Arts. Vol. 2. Number 3. June 1922 // Blue Mountain Project: Historic Avant-Garde Periodicals for Digital Research. URL: bluemountain.princeton.edu/bluemtn/ ?a=d&d=bmtnaap192206-01.2.25& (Princeton University Library) (data zvernennia 26.09.2020). [in English]

Carr H. (2003). Imagism: A Hundred Years On. Imagism: Essays on Its Initiation, Impact and Influence. New Orleans: University of New Orleans Press. [in English]

The Complete Poetical Works of T. E. Hulme (1991) // Pound E. Personæ: Collected Shorter Poems. Lnd. – N.Y.: Faber and Faber. [in English]

The Complete Poetical Works of William Cowper (1905). Ed. H. S. Milford. Lnd: Henry Frowde. [in English]

Daiches D (1970). A Critical History of English Literature. Vol. II. N. Y.: The Ronald Press Company. [in English]

Eliot T. S. (1997). Tradition and Individual Talent // Eliot T. S. The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. London: Faber and Faber Ltd. [in English]

Flint F. (1915). The History of Imagism// The Egoist: An Individualist Review. No.5. Vol. II. May 1st,. Pp. 70–71. URL: https://modjourn.org/issue/ bdr521317/ (data zvernennia 26.09.2020). [in English]

Hadjiyiannis С. (2003). Ezra Pound, T. E. Hulme, Edward Storer: Imagism as Anti-Romanticism in the Pre-Des Imagistes Era // Imagism: Essays on Its Initiation, Impact and Influence; [ed. John Gery, Daniel Kempton, H. R. Stoneback]. New Orleans: University of New Orleans Press. [in English]

Hulme T. E. (2017) Romanticism and Classicism // Рейнгольд Н. И. Английская литература модернизма: История. Проблематика. Поэтика. Москва: РГГУ. [in English]

Kenner H. (1951). The Poetry of Ezra Pound. Lnd.: Faber and Faber. [in English]

The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English (1996). Oxford, N.Y.: Oxford UP. [in English]

Perkins D. (1976). A History of Modern Poetry: From the 1890s to the High Modernist Mode. Cambridge, Lnd.: The Belknap Press of Harvard UP. [in English]

Selected Poetry of the First World War (1995). Lnd: Wordsworth Editions Ltd. [in English]

Storer E. (1908). “An Essay”// Storer E. Mirrors of Illusion. London: Sisley’s. [in English]

Witemayer H. (2003). Modernism and the Transatlantic Connection // A Companion to Twentieth-Century Poetry. Blackwell Publishing Ltd. [in English]

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Чернокова, Є. С. (2021). Так починався імажизм. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 130-138. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-20