Фреймовий підхід до мотивації власних назв

  • Галина Вікторівна Зимовець Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України https://orcid.org/0000-0002-6232-7469
Ключові слова: мотивація, ергонім, фрейм, метонімія, метафора, оцінка, символ

Анотація

У статті обґрунтовується використання фреймового підходу до аналізу мотивації власних назв. В його основі лежить діяльнісна концепція мови, згідно з якою семантика мовних одиниць формується в процесі комунікації на підставі суб'єктивних уявлень про предмети об'єктивної дійсності. У межах цього підходу до уваги беруться не лише власне мовні, а й енциклопедичні знання про референти. Відтак для аналізу мотивації істотно враховувати весь комплекс уявлень, які у мовця є про референт. Номінатор при виборі назви спирається на певний мотив, який подекуди залишається затемненим для адресата. Внутрішня форма слова відображає цілий спектр різних ознак, які, з позиції номінатора, мають певну дотичність до відповідного об'єкта. Власні назви в момент своєї появи  також мають прозорий мотив, зрозумілий номінатору, відображаючи ті або інші характеристики об'єкта номінації. Спираючись на цю теоретичну модель було проаналізовано мотивацію українських ергонімів, що дозволило окреслити структуру фрейма бізнесової діяльності, який активізується в процесі номінації підприємств і організацій. Основними слотами цього фрейма є 1) предмет діяльності; 2) адресат діяльності, тобто потенційний клієнт або партнер; 3) адресант, тобто діяч, агент, який щось виробляє або надає послуги;
4) місце здійснення діяльності в широкому сенсі, включно з типом приміщень/об’єктів і географічною прив’язкою;
5) організаційна форма діяльності. Додатковими слотами фрейма, інтегрованими в слоти адресанта та адресата, є 6) цінності (прагмо-аксіологічно мотивація) та 7) індивідуальні й колективні символи (символічна мотивація). Останні два слоти ґрунтуються  на інтенсіональному компоненті значення мотиваторів. Фрейм відображає стереотипне уявлення про ситуацію міжособистісної взаємодії в суспільно-економічній сфері.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Галина Вікторівна Зимовець, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загального мовознавства

Посилання

Bart R. (1975). Osnovy semiologii. Strukturalizm: «za» i «protiv». Moskva: Progress. S 114–163.

Bojko N. A. (2017). Otrazhenie prostranstvennyh otnoshenij v slavyanskoj ojkonimii. Svit movy` – svit u movi. Materialy` IV mizhnar. nauk. konferenciyi, m. Ky`yiv, 26-27 zhovt. Ky`yiv. S. 23–26.

Dejk T. A. van (2000). Yazyk. Poznanie. Kommunikaciya. Blagoveshchensk: BGK im. I. A. Boduena de Kurtene. 308 s.

Yermolenko S.S. (2012). Lingovsemioty`ka u poststrukturalisty`chnij parady`gmi. Akademik Oleksandr Savy`ch Mel`ny`chuk i suchasne movoznavstvo. Zb. nauk. pracz`. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim Dmy`tra Burago. S. 149–156.

Ingarden R. (1962). Issledovanie po estetike. Moskva: Izdatel’stvo Inostrannoj literatury. 570 s.

Kolesov, V. V. (2004). Soderzhatel’nye formy slova v ponimanii A. A. Potebni O. O. Potebnya j aktual`ni py`tannya movy` ta kul`tury`. Zb. nauk. pracz` Ky`yiv: Vy`d. dim Dmy`tra Burago. S. 13–24.

Krasnyh V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real’nost’? Moskva: Gnozis. 375 s.

Lakoff Dzh. (1981). Lingvisticheskie geshtal’ty. Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. Leksicheskaya semantika. Moskva: Progress. S. 350–368.

Lopatin V.V. (2007). Mnogogrannoe russkoe slovo. Izbrannye stat’i po russkomu yazyku. Moskva: Azbukovnik. 743 s.

Potebnya A. A. (1999). Psihologiya poeticheskogo i prozaicheskogo myshleniya. Polnoe sobranie trudov: Mysl’ i yazyk. Moskva: Labirint. S. 199–236.

Sny`tko O. S. (2004). Psy`xolingvisty`chni ideyi O.O.Potebni i suchasna nauka. O. O.Potebnya j aktual`ni py`tannya movy` ta kul`tury`. Zb. nauk. pracz`. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim Dmy`tra Burago. S. 89–93.

Superanskaya A. V., Staltmane V. E., Podol’skaya N. V., Sultanov A. H. (2007). Teoriya i metodika onomasticheskih issledovanij. Moskva: LKI. 256 s.

Uluhanov I.S. (2007). Slovoobrazovatel’naya semantika v russkom yazyke i principy yeyo opisaniya. Moskva: LKI. 254 s.

Fillmor Ch. (1981). Delo o padazhe. Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. 10. Leksicheskaya semantika. Moskva: Progress. S. 369–495.

Xary`tonova T.A. (2004). O. O. Potebnya i rozvy`tok kognity`vnoyi parady`gmy` v suchasnomu movoznavstvi. O. O. Potebnya j aktual`ni py`tannya movy` ta kul`tury`. Zb. nauk. pracz`. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim Dmy`tra Burago. S. 94–97.

Shtajn K. E., Petrenko D. I. (2015). A. A. Potebnya: dialog vo vremeni. Stavropol’ – Rostov-na-Donu: Stavropol’skij gos. ped. in-t. 639 s.

Fillmore Ch. J. (1982). Semantics. Linguistics in the Morning Calm. Selected Papers from SICOL-198, Seoul. P. 111–137.

Нussar A. (2007). New Estonian names a hundred years ago. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala, 19-24 August 2002. Uppsala. P. 143–150.

Jordan P. (2012). Place names as ingredients of space-related identity. Names and Identities, Oslo Studies in Language. Vol 4 (2). P. 117–131. URL: https://journals.uio.no/osla/article/view/314 (дата звернення: 20.09.2020).

Kałużyńska I. (2007). Contemporary place-names consisting of personal names. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala, 19-24 August 2002. Uppsala. P. 168–176.

Minsky M. (1974). A Framework for Representing Knowledge. Artificial Intelligence Memo No 306. URL: https://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Minsky%201974%20Framework%20for%20knowledge.pdf (дата звернення: 20.09.2020).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Зимовець, Г. В. (2021). Фреймовий підхід до мотивації власних назв. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 109-115. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-17
Розділ
Пошуково-тематична поліфонія сучасного мовознавства