Асоціативні зв’язки стимулів МИР і ВІЙНА: семантичне наповнення (на матеріалі ланцюжкового асоціативного експерименту зі студентами-гуманітаріями)

  • Євгенія Андріївна Васянович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9696-3335
  • Наталія Миколаївна Дубовик Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5748-1296
Ключові слова: культура, семантичне наповнення, лінгвокультурна свідомість, асоціація, психолінгвістичний експеримент

Анотація

Статтю присвячено дослідженню асоціативних зв’язків лексем МИР і ВІЙНА. Ціль роботи – оприявити культурний складник асоціативних полів стимульних слів МИР і ВІЙНА. Зважаючи на об’єкт дослідження ‒ асоціативні зв’язки стимулів МИР і ВІЙНА у мовній свідомості студентів-гуманітаріїв, ‒ вважаємо використання експериментальних методів, а саме асоціативного психолінгвістичного експерименту, найбільш доцільним, адже йдеться про об’єкт, що не піддається безпосередньому спостереженню. У роботі окреслено методологічне підгрунття для проведення такого дослідження. Матеріалом для статті стали асоціативні реакції, отримані під час проведення експерименту зі студентами-гуманітаріями. На базі отриманих даних реалізовано кількісний, математичний і якісний аналіз семантичного наповнення асоціативних полів слів стимулів МИР і ВІЙНА. У результаті аналізу встановлено, що обопільний вплив культури і мови знаходить своє віддзеркалення в асоціативному наповненні зазначених стимулів, а отже, і у мовній свідомості людини, у якій такі зв’язки зберігаються. Зроблено висновок, що студенти отримують певні культурні коди із досвіду свого народу через мову, оскільки останні втілюються і закріплюються у мовних знаках. Це демонструє, що людина одночасно є і об’єктом культури, і її суб’єктом. Велика кількість повторюваних реакцій свідчить, що на асоціативні зв’язки у молоді лінгвокультура має більший влив, ніж індивідуальний, особистий досвід. Неможливо заперечити вплив етнічного чинника на світосприйняття і формування свідомості певної лінгвокультурної спільноти. Виявлено, що подані на стимули МИР і ВІЙНА асоціації демонструють нерозривний зв’язок між ними у лінгвокультурній свідомості студентів-гуманітаріїв та можуть існувати лише у протиставленні один до одного.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Євгенія Андріївна Васянович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

викладач кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету

Наталія Миколаївна Дубовик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету

Посилання

Halunova, N. Savchuk, E., (2018). Osoblyvosti spryiniattia koloropoznachen u movnii kartyni svitu anhlomovnykh predstavnykiv serednoho viku [The Specifics of the Perception of the Names of Colours in the Language World Model of English-speaking Middle-aged Representatives]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Filolohiia, 78, 185–188. Kharkiv. Retrieved September 26, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_78_39

Domnich, O., (2019). Natsionalno-kulturnyi kod u linhvistychnii paradyhmi znannia. Movni i kontseptualni kartyny svitu. № 66(2), 42–55. Retrieved September 26, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2019_66(2)__8.

Maslova, V., (2001) Lynhvokulturolohyia: Ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenyi. Moskva: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia». [in Russian]

Mykhailova, M., (2011). Etnokulturna ta natsionalna svidomist: sotsialno-filosofskyi analiz. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ser.: Filosofiia, № 8, 19–27. Retrieved September 26, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_5.

Panina, N. (2001). Tehnologiya sociologicheskogo issledovaniya [Technology of social study]. Kyiv: In-t sociolohii NAN Ukrainy. [in Russian]

Poliarenko, V., (2015). Mova i kultura: vzaiemodiia ta spivisnuvannia. Rysy kharakteru ukrainskoho narodu yak skladova natsionalnoi kultury. Molodyi vchenyi. № 5 (3), 8–10. Retrieved September 26, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(3)__3

Skrypnyk, N., (2011) Zviazok movy y myslennia yak osnova kontseptualnoho analizu. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy. № 7, 416–418. Retrieved September 26, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_94.

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 4 (1973).

Suimenko, Y. (n.d.). Anketne opytuvannia: mystetstvo stavyty zapytannia [A questionnaire based survey: the art of asking questions]. Retrieved September 26, 2020, from https://divovo.in.ua/anketne-opituvannya-mistectvo-staviti-zapitannya.html [in Ukrainian]

Boiarova, L., Kalashnyk, V. (Eds). (2005). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Prapor.

Burgess, T. (2001) Information Systems Services. Guide to the Design of Questionnaires. A general introduction to the design of questionnaires for survey research. University of Leeds.

Krosnick, J. A. and Presser, S. (2009) Question and Questionnaire Design. Handbook of Survey Research (2nd Edition). James D. Wright and Peter V. Marsden (Eds). San Diego, CA: Elsevier.

Nelson, D., McEvoy, C., & Dennis, S. (2012). What is and what does free association measure? Memory & Cognition. doi: 10.3758/BF03209337

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Васянович, Є. А., & Дубовик, Н. М. (2021). Асоціативні зв’язки стимулів МИР і ВІЙНА: семантичне наповнення (на матеріалі ланцюжкового асоціативного експерименту зі студентами-гуманітаріями). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 74-78. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-11
Розділ
Пошуково-тематична поліфонія сучасного мовознавства