З українського лінгвокультурного простору. Хмара

  • Оксана Модестівна Гурова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7160-4288
Ключові слова: лінгвокультурний простір, слово, номінація, семантика, міфологія, епітет, загадка, замовляння, казка, народна пісня

Анотація

У статті розглянуто словообраз хмара як один із важливих складників українського лінгвокультурного простору, визначено особливості його змістового наповнення, схарактеризовано специфіку вияву міфологічних імплікацій у різних жанрах народної словесності. Особливу увагу звернуто на номінативну поліфонію поняття ʻхмараʼ, наявність варіантних назв та образних уявлень. У національній мовній картині світу представлені численні загальномовні та діалектні номінації зі значенням ʻхмараʼ, що акцентують особливості візуального сприйняття номінованих явищ. Маркером лінгвокультурної значущості семантики слова хмара є надзвичайно різнопланові оцінні характеристики аналізованого образу. З-поміж вторинних номінацій на позначення хмари слід виділити зооморфні образи, що найтіснішим чином пов’язані з базовими для архаїчних культур міфами, які концентровано відображаються в міфологемах небесного змія, небесної корови та небесних коней. Виокремлено ціннісно значуще протиставлення чорної та білої хмари, яке знаходить своє втілення в стереотипних для народної культури образах коня. Тексти народної словесності фіксують історичну динаміку міфологічних персонажів, пов’язаних із хмарою (змій → відьма). Розлоге номінативне поле денотата хмари засвідчує закоріненість аналізованого явища в народній культурі та художній словесності. Проаналізовано функційну спеціалізацію словообразу хмара в текстах замовлянь, народних казок та ліричних пісень. Акцентовано оцінну амбівалентність хмари. Парадигма поетичних слововживань словообразу хмара в народнопоетичних та літературно-художніх текстах засвідчує особливості розвитку його оцінної семантики в напрямку деталізації психічних станів, емоцій. Наведено словотвірне гніздо з коренем -хмар- та відзначено його денотативне різноманіття.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Оксана Модестівна Гурова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

Посилання

Vusy`k O. S. (2000). Slovny`k ukrayins`ky`x sy`nonimiv. Dnipropetrovs`k. 423 s.

Ety`mologichny`j slovny`k ukrayins`koyi movy`: V 7 t. (2012) / AN URSR. In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; redkol. O. S. Mel`ny`chuk (golovny`j red.) ta in. T. 6: U–Ya. Ky`yiv: Nauk. dumka. 568 s.

Ety`mologichny`j slovny`k ukrayins`koyi movy`: V 7 t. (1982) / AN URSR. In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; redkol. O. S. Mel`ny`chuk (golovny`j red.) ta in. T. 1: A–G. Ky`yiv: Nauk. dumka. 632 s.

Malenko O. O. (2010). Lingvo-estety`chna interpretaciya buttya v ukrayins`kij poety`chnij movotvorchosti (vid fol`kloru do postmodernu): мonografiya. Xarkiv. 488 s.

Materialy` do ukrayins`ko-rus`koyi etnologiyi [Elektronna kopiya] / Nauk. t-vo im. Shevchenka u L`vovi, Etnogr. komis.; za red. Xv. Vovka. L`viv, 1912. T. 15.

Mogy`la O. A. (1981). Areal`na i strukturno-semanty`chna xaraktery`sty`ka nazv xmar u govorax ukrayins`koyi movy` // Ukrayins`ke movoznavstvo. Ky`yiv: Vy`shha shkola. S. 117–125.

Mushkety`k L. (2014). Personazhi ukrayins`koyi narodnoyi kazky`. Ky`yiv: Ukr. py`s`menny`k. 360 s.

Narodna tvorchist`. Ukrayins`ki narodni pisni. URL: https://www.google.com/search?tbm=bks&q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+ (data zvernennya: 06.09.2020).

Parubij U. Yu. (2019). Ukrayins`ka zamovlyal`no-zakly`nal`na poeziya: strukturnosemanty`chni osobly`vosti ta poety`ka zhanru: dy`s. ... kand. filol. nauk: 10.10.07. L`viv. 198 s.

Slovny`k epitetiv ukrayins`koyi movy` (1998) / S. P. By`by`k, S. Ya. Yermolenko, L. O. Pustovit; za red. L. O. Pustovit. Ky`yiv: Dovira. 431 s.

Slovny`k ukrayins`koyi movy`: v 11 t. (1980) / red. kol.: akad. AN URSR I. Bilodid (golova), k. filol. n. A. A. Buryachok, G. M. Gnatyuk ta in. T. XI: X–`. Ky`yiv: Nauk. dumka. 700 s.

Ukrayins`ka narodna tvorchist`: Zagadky`. (1962). Ky`yiv: AN URSR. 511 s.

Ukrayins`ki pry`kazky`, pry`sliv'ya i take inshe. (1993) / uklav M. Nomy`s; uporyad., pry`mit. ta vstupna st. M. M. Pazyaka. Ky`yiv: Ly`bid`. 768 s.

Xomik O. Ye. (2004). Ukrayins`ky`j verbal`ny`j obereg: semanty`ka i struktura: dy`s. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Kharkiv. 229 s.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Гурова, О. М. (2021). З українського лінгвокультурного простору. Хмара. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 31-35. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-04
Розділ
Пізнавальний простір сучасної лінгвістики: теми, ідеї, проблеми