Формування словʼянських соматизмів у світлі лінгвістичної теорії О. О. Потебні

  • Ірина Миколаївна Шпітько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-4639-0537
  • Світлана Юріївна Жарко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-5301-6036
Ключові слова: соматизми, теорія номінації, механізми номінування, процесуальна ознака, похідні слова, свідомість, мислення, уявлення, образ

Анотація

Соматизми як найдавніші лексичні одиниці, що функціонують в усіх сучасних слов’янських мовах і мають глибоке коріння, розглянуто як похідні номінації, що у своєму онтогенезі є образними назвами, оскільки відображають знання давніх словʼян про навколишній світ, уявлення їх про самих себе і про свій організм. Дослідження соматизмів здійснено з опертям на лінгвістичну теорію, ґрунтовно опрацьовану українським мовознавцем О. О. Потебнею, що полягає у вивченні взаємовідношення навколишнього світу, мислення й мови; різноманітних засобів номінації; номінативної техніки; самого процесу перетворення фактів позамовної дійсності в набуток системи та структури мови.

Соматизми належать до найдавнішого пласту лексики всіх слов’янських мов, тому виявлення природи та механізмів найменування їх уможливить більш глибоке осмислення загалом процесів номінації в цих мовах. Актуальність дослідження пояснюється й тим, що соматизми постають об’єктами комплексного ономасіологічного й когнітивного аналізу, який спрямовано на виявлення процесів номінування назв частин людського тіла в споріднених словʼянських мовах.

Іменування частин тіла здійснювалося під впливом уявлень наших предків про властивості предметів, що їх оточували. Вивчаючи своє тіло, вони помічали зовнішню схожість чи подібність функцій окремих його органів з предметами та речами довкілля. У результаті цих спостережень і порівнянь в уяві людини окреслювався образ пізнаваного, який і породив його ім’я.

Найменування частин тіла переважно пов’язані з процесуальними ознаками, які, ймовірно, були для давніх словʼян найбільш значущими чи виразними. Тому мотивувальними для номінацій «обличчя», «рот», «губи», «язик», «око», «зуб» тощо слугували давні дієслівні лексеми. Упродовж тривалого вжитку названі соматизми втрачали семантичний звʼязок з вихідними, смислоформувальними ознаками й набували статусу «безóбразних» номінацій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ірина Миколаївна Шпітько, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та словʼянського мовознавства

Світлана Юріївна Жарко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Посилання

Vorob'eva LB Stable expressions with a head component in Russian and Lithuanian languages. URL: http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu04/wgpgu04_17.pdf (data zvernennja: 29.04.2016).

Introduction to the comparative-historical study of Slavic languages / ed. O. S. Melnichuk. Kyiv: Scientific Opinion, 1966. 596 p.

Grechko V. A. Theory of Linguistics: Textbook / V. A. Grechko. Moskva: Higher school, 2003. 375 p.

Scientific heritage O. O. Potebnya in the Slavic cultural space: Coll. Science. wash . Kyiv: Dmytro Burago Publishing House, 2012. 280 p.

Potebnya A. A. Thought and language. Kiev: Sinto, 1993. 192 p.

Sinitsyna N. V. The role of somatic vocabulary in the formation of the picture of the world. URL: http://www.gramota.net/materials/1/2011/6/78.html (data zvernennja: 02.09.2020).

Smirnova T. A. Somatic phraseology as a component of the phraseological picture of the world in Russian and Ukrainian languages. URL: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch24_41fn/085.pdf (data zvernennja: 05.05.2016).

Telia V. N. Linguistic encyclopedic dictionary. Nomination. URL: http://www.tapemark.narod.ru/les/336a.html (data zvernennja: 02.10.2020).

Shpitko I. M. Not on one face, or on the somatism of the face in the Slovak and Ukrainian languages: onomasiological aspect // Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Linguistics. 2016. Vip. 22. № 11. S. 200–206.

Shpitko I. M. From the head to the feet / From the head to the feet, or about the Ukrainian-Slovak somatisms: onomasiological aspect // Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Linguistics. 2017. Vip. 23 (1). S. 198–207.

Language nomination (General questions). Moskva: Nauka, 1977. 360 s.

Dictionaries

BTSRJa – Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo jazika. Sankt-Peterburg: Norint, 2000. 1536 s.

VTSSUM – Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` / uklad. i golov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin`: VTF «Perun», 2003. 1440 s.

ESUM – Ety`mologichny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` v 7 t. Kyiv: Naukova dumka. 1982–2012.

RDBE – Rechnik na dumite v b"lgarskiJa ezik. URL: http://rechnik.info/ (data zvernennja 02.10.2020).

JeSRJa – Fasmer M. Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka: v 4-h t. Moskva: Progress, 1986–1987.

JeSSJa – Jetimologicheskij slovar' slavjanskih jazykov: praslavjanskij leksicheskij fond / In-t rus.jaz. im. V. V. Vinogradova RAN. Moskva: Nauka. Vyp. 1–37. URL: http://essja.narod.ru/index.htm (data zvernennja 02.09.2020)

ESJČ – Machek V. Etymologicky slovník jazyka českého. Praha: Českoclovenská Akademie Vĕd, 1968. 866 s.

SEJP – Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: WP, 1985. – 806 s.

SES – Slovenski etimološki slovar. URL: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar (data zvernennja 20.04.2017).

SESS – Králik Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2015. 704 s.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Шпітько, І. М., & Жарко, С. Ю. (2021). Формування словʼянських соматизмів у світлі лінгвістичної теорії О. О. Потебні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 19-25. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-02
Розділ
Пізнавальний простір сучасної лінгвістики: теми, ідеї, проблеми