Комплексний словник сталих сполучень як джерельна база для перекладних лексикографічних праць

  • Алла Анатоліївна Лучик Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://orcid.org/0000-0002-4218-355X
Ключові слова: словник, комплексний словник сталих сполучень, перекладний словник, on-line словник, реєстрова одиниця, нарізнооформлена одиниця

Анотація

У російській, українській, польській лексикографічній діяльності склалися всі передумови для упорядкування комплексних словників сталих сполучень. Реєстри цих праць у кожній слов’янській лінгвістичній школі повинні будуть формуватися нарізнооформленими одиницями різних типів, які характеризуються цілісністю семантики. Передовсім сюди планується внести еквіваленти слова, фразеологізми, термінологічні сполучення, прислів’я, приказки. Утворені словники відбиватимуть динаміку мовних процесів, оскільки значна частина їхніх реєстрових одиниць мають перехідний статус існування, внаслідок чого зазначені праці виявляться корисними  для теоретичного мовознавства. Проте, передовсім, необхідність упорядкування зазначених словників зумовлена практичною діяльністю.

В базових словниках російської, української, польської мов сталі сполучення представлені досить повно, проте підходи їхнього упорядкування виявляються здебільшого зрозумілими лише для фахівців. У користувачів же цих праць виникають суттєві труднощі при пошуку того чи того сталого сполучення. Дещо полегшують цю діяльність спеціалізовані словники нарізнооформлених одиниць, проте й у цьому разі від користувача вимагається певна лінгвістична підготовка.

Упорядкований же за певною концепцією комплексний словник сталих сполучень значно полегшить користувачеві його пошукову, передовсім, перекладацьку, діяльність, яка значно утруднюється відсутністю в реєстрах словників нарізнооформлених одиниць. Стосується це як перекладу з однієї слов’янської мови на іншу, так і подібних дій у сфері слов’яно-германських й, зрозуміло, слов’яно-романських  та ін. мов. 

У пропонованій роботі доведено, що упорядковані комплексні словники сталих сполучень у кожній окремій слов’янській мові стануть вагомим джерелом для удосконалення вже створених перекладних паперових і on-line словників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Анатоліївна Лучик, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального і слов’янського мовознавства

Посилання

Intehrovana leksykohrafichna systema «Slovnyky Ukrainy» / Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond. URL: http: Icorp. ulif. org. ua. / dictua/: explanatory dictionaryof Ukraine (data zvernennia: 20.09.2020).

Linhvistychno-informatsiini studii: Pratsi Ukrainskoho movno-informatsiinoho fondu NAN Ukrainy: u 5 t. T. 3: Tlumachna leksykohrafiia. Kn. 1: Slovnyk ukrainskoi movy u dvadtsiaty tomakh / V. A. Shyrokov ta in. Kyiv: Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond NAN Ukrainy, 2018. 276 s.

Morkovkin, V. V., Lutskaya N. M., Bogacheva G. F. ta іn. Ob"yasnitel'nyj slovar' russkogo yazyka: strukturnye slova: predlogi, soyuzy, chastitsy, mezhdometiya, vvodnye slova, mestoimeniya, chislitel'nye, svyazochnye glagoly. Moskva: Аstrel': АST, 2002. 432 s.

Luchyk A. A. Leksykohrafichnyi opys stalykh slovospoluchen: problemy i perspektyvy. Mahisterium: Movoznavchi studii. Vyp. 50. Kyiv, 2013. S. 47–49; Luchyk A. A., Kozlovskyi S. Pro deiaki problemy ukrainskoi perekladnoi leksykohrafii. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky Volynskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky. Seriia: Filolohichni nauky: Movoznavstvo. Lutsk. T. 2. Ch. 2. 2011. C. 4–9.

Perekladach Google. URL: https://www.google.com (data zvernennia: 20.09.2020).

Rogozhnikova R. P. Slovar' ehkvivalentov slova: narechnye, sluzhebnye, modal'nye edinstva. Moskva: Rus yaz., 1991. 254 s.

Slovar' russkogo yazyka: v 4-kh t. / gl. red. А. P. Evgen'eva. Moskva: Russkij yazyk, 1987. T. 1. 696 c.

Slovnyk ukrainskoi movy: u 20 t. / vidp. red. V. M. Rusanivskyi. Kyiv: Nauk. dumka, 2010. T. 1. 911 s.

Chumak V. V, Shevchenko I. V., Shevchenko L. L. ta in. Ukrainskyi orfohrafichnyi slovnyk ukrainskoi movy. Vyd 9. Kyiv: Dovira, 2009. 1011 s.

Shyrokov V. A. Informatsiina teoriia leksykohrafichnykh system. Kyiv: Dovira, 1998. 331s.

Yazykoznanie. Bol'shoj ehntsiklopedicheskij slovar' / gol. red. V. N. Yartseva. Vid 2. Moskva: Bol'shaya Rossijskaya ehntsiklopediya, 1998. 685 s.

Ayto J. Oxford Dictionary of English Idioms. URL: https://www.amazon.com/Oxford Dictionary English Idioms Reference/dp/019954378X#reader_01995437X (data zvernennia: 20.09.2020).

Cambridge Dictionary +Plus. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/plus/ (data zvernennia: 20.09.2020).

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/engl/ (data zvernennia: 20.09.2020).

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/English–Russian English–Polish English–German (data zvernennia: 20.09.2020).

Luchyk A. Interpretation of Ukrainian and Polish Adverbial Word Equivalents Form and Meaning Interaction in National Explanatory Lexicography. Cognitive studies/ Etudes cognitives/. Warsawa, 2015. URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ DOI 10.11649/cs.2013.018 (data zvernennia: 20.09.2020).

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN: T. 1–4 / Ed. S. Dubisz. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. T. 1. 1316 s.

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Лучик, А. (2021). Комплексний словник сталих сполучень як джерельна база для перекладних лексикографічних праць. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 16-20. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-02
Розділ
Традиційне і нове у теорії й практиці філологічних досліджень