Особливості утворення назв писанок в українськомовній традиції

  • Юлія Валентинівна Датченко Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
  • Наталя Василівна Дьячок Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-3949-3423
Ключові слова: писанкарська лексика, універбація, універб, квазіунівербація, квазіуніверб, принцип аналогії

Анотація

Аналіз і систематизація лексики писанкарства має важливе значення для упорядкування української термінології, оскільки в ній втілено лексичне багатство української мови, її історичне коріння, місце й роль у системі лінгвального світу українців. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що термінологія писанкарства раніше не була предметом вивчення лінгвістики. Вибір теми статті зумовлений потребою опрацювання й опису писанкарського лексикону. Метою дослідження є визначення особливостей появи низки тематичних слів. Для цього був застосований структурно-семантичний та етимологічний аналіз найменувань продукту писанкарської творчості. Дослідження структурно-семантичного спрямування покликане виявити особливості будови й змістовної організації аналізованих одиниць; етимологічний розгляд цих одиниць дозволить з’ясувати їхнє співвіднесення з відповідними твірними словами та / або словосполученнями, демонструючи характер процесу їхньої появи в мовленні та в мові. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: надати дефініцію кожної досліджуваної одиниці, визначити приблизний час і причину її появи, показати її вживання у контексті, прокоментувати її граматичні характеристики, словотвірні моделі, за якими їх було утворено. Кожну одиницю писанкарського лексикону проаналізовано з позицій уналежнення її до універбалізованих еквівалентів словосполучень, тобто як синтетичну одиницю, яка виникла внаслідок універбального трансформування словосполучення, має абсолютно тотожні словосполученню лексичне значення та синтаксичну функцію. Зроблено висновок, що досліджувані одиниці входять до складу універбів або квазіунівербів у залежності від шляхів та хронології їхньої появи в мовленні та мові. Перспективи подальших досліджень цієї семантичної групи слів полягають в аналізі їх з позицій дериваційного потенціалу в українській та інших слов’янських мовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія Валентинівна Датченко, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства

Наталя Василівна Дьячок, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов’янського мовознавства

Посилання

Diachok, N. (2019), Foundations of universalization: structural and semantic criterion. [Osnovy univerbatsii: strukturno-semanticheskiy kriteriy], Slovyansk. 346 p.

Diachok, N., Ivko, O. (2020), Materials for the dictionary of univerbs of the modern Russian language. Revised edition. [Materialy k slovaryu univerbov sovremennogo russkogo yazyka. Izdaniye dopolnennoye], Slovyansk. 492 p.

Diachok, N. (2015), Universalization in the Russian language: structural-semantic and onomasiological description. Diss. … Doctor filol. sciences. [Univerbatsiya v russkom yazyke: strukturno-semanticheskoye i onomasiologicheskoye opisaniye. Diss. … doktora filol. nauk]. Artemovsk. 522 p.

Diachok, N., Oblap, A. (2019), “The principles of compiling a dictionary of universities (based on game vocabulary)”. Problems of General and Slavonic languistics. [“Printsipy sostavleniya slovarya univerbov (na materiale igrovoy leksiki)”. Problemy zahalʹnoho ta slovyansʹkoho movoznavstva], No 3. Pp. 10–11.

Diachok, N. (2018), “Universalization as a universal lingual phenomenon”. Theoretical and applied problems of modern philology. [“Univerbatsiya kak universal'noye lingval'noye yavleniye”. Teoretychni y prykladni problemy suchasnoyi filolohiyi], Iss. 6. Slovyansk. Pp. 143–149.

Zhayvoronok, V. (2006), Signs of Ukrainian ethnoculture. Dictionary-reference. [Znaky ukrayinsʹkoyi etnokulʹtury. Slovnyk-dovidnyk] Kiev. 703 p.

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. (1970–1980), [Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 11 tt.], Kiev. Vol. 6.

Tkachenko, V. (2015), “The religious symbol of Easter – pysanka – in archival sources of the early twentieth century from Ovruch region”. Scientific notes on Ukrainian history. Collection of scientific articles. [“Relihiynyy symvol Velykodnya – pysanka – v arkhivnykh dzherelakh pochatku XX stolittya z Ovruchchyny”. Naukovi zapysky z ukrayinsʹkoyi istoriyi. Zbirnyk naukovykh statey], No 36. Pp. 47–53.

Etymological dictionary of the Ukrainian language. (2003), [Etymolohichnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy], Kiev. Vol. 4. 653 p.

Fasmer, M. (1987), Etymological dictionary of the Russian language. [Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka], Moskva. Vol. 3. 832 p.

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Датченко, Ю., & Дьячок, Н. (2021). Особливості утворення назв писанок в українськомовній традиції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 9-15. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-01
Розділ
Традиційне і нове у теорії й практиці філологічних досліджень