Iзоморфізм номінативних моделей абстрактних субстантивів душевного і фізичного станів

  • Ілона Володимирівна Заманова Чженчжоуський педагогічний університет
Ключові слова: абстрактні субстантиви, ізоморфізм моделей, лексичне поле душевний стан, метафора

Анотація

У статті автор проводить дослідження ізоморфізму номінативних моделей полів духовного стану і фізичного стану, зазначає, що ізоморфізм проявляється на всіх мовних рівнях. Наявність в полі духовного стану значної кількості лексем зі стертою внутрішньою формою, яка пов'язує номінацію поля духовного стану людини з фізичним станом предметів, а також наявність фразеологізованих поєднань, типу гарячність натури, один з членів яких є також і ознакою фізичного предмета, показує, що явище даного ізоморфізму було властиво мові протягом тривалого періоду історичного розвитку. Синтаксичні деривати зі значенням духовного стану утворюються від дієслів, що номінують фізичні стани і процеси. Ізоморфізм номінативних моделей духовного і фізичного станів пов'язаний з явищем мовної економії. Згідно зі спостереженнями, мова, якщо це можливо, прагне до мінімалізації форм при багатстві значень; при номінації духовного стану обраною формою виступили моделі опису видимого і відчутного всіма людьми речового світу, передумовою чого послужила така особливість людського сприйняття як синестезія. Ізоморфізм номінування духовного і фізичного стану значною мірою сприяв об'єктивації та персоніфікації абстрактних понять, що може впливати на свідомість мовців та характер концептуалізації духовного стану. У статті також наголошується, що активним процесом в сучасній мові є розширення семантики абстрактних субстантивів і збільшення кількості відвернених понять, за рахунок чого також може поповнюватися поле духовного стану людини. Абстрактність та відверненість розмежовуються автором. Відверненість формується на основі багатозначності, головною ознакою відверненого поняття є розширення семної структури і формування нового семантичного ядра, відмінного від мотивуючої бази. У статті наводяться приклади розширення семантики абстрактними субстантивами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ілона Володимирівна Заманова, Чженчжоуський педагогічний університет

магістр, іноземний фахівець факультету російської мови, Інститут іноземних мов

Посилання

Abaev V. I. Reflection of the consciousness work in the lexical-semantic system of language // Leninism and problems of linguistics. Moscow: Nauka, 1970. Pp. 232-262.

Apresyan Yu. D. The Image of a person according to the language data. Attempt at a system description // Selected works, volume II. Integral description of the language and system lexicography, Moscow: school of Languages of Russian culture, 1995, Pp. 348-388.

Apresyan Yu. D. System lexicography. Metaphor in the semantic representation of emotions // Selected works, vol. Integral description of the language and system lexicography, Moscow: school of Languages of Russian culture, 1995, Pp. 453-465.

Arutyunova N. D. Language and the world of man. 2nd ed. Moscow: Languages of Russian culture, 1999, 896 p.

Vezhbitskaya A. Russian language / Translation by G. E. Kreidlin // Language. Culture. Cognition, Moscow: Russian dictionaries, 1996, Pp. 33-89.

Vezhbitskaya A. Interpretation of emotional concepts / Translation by O. N. Lyashevskaya // Language. Culture. Cognition, Moscow: Russian dictionaries, 1996, Pp. 326-376.

Gilferding A. On the affinity of the Slavic language with Sanskrit / A. Gilferding. Saint Petersburg: Printing house of the Imperial Academy of Sciences, 1853-294 p.

Kost I. Ya. Mechanisms of verbalization of the emotional state of a person in the Ukrainian prose text // Scientific notes of the Tauride national University, Vol. 24, no. 4, Simferopol, 2011, Pp. 279-284.

Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors we live by. Moscow: editorial URSS, 2004, 256 p.

Popov S. L. The Construction Who has whom/what as an ergative rudiment of Russian grammar: cognitive-evolutionary interpretation of semantics / The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Philology".Vol. 83. 2019. Pp. 114–121.

Russian dictionary / ed. by M. S. Sheveleva: In 4 vol. M.: Russian language Publishing house, 1985. 736 PP.

Explanatory dictionary of Russian language / ed. V. I. Dal: In 4 vols. M.: Russian language Publishing house, 1989. 779 PP.

Whorf B. The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language // History of linguistics of the XIX and XX centuries in essays and extracts. M.: Prosveshchenie Publishing house, 1960. Pp. 198-225.

Cherneyko L.O. Lingual-philosophical analysis of an abstract name. M.: MSU Publishing house, 1997. 400 PP.

Internet sources

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-izyaschnyh-i-tonkih-citat-alisy-frejndlih-967560

http://www.galya.ru

http://www.korolevaesd/topic/66987476462394

http://www.ruscorpora.ru/new/index.html

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Заманова, І. (2020). Iзоморфізм номінативних моделей абстрактних субстантивів душевного і фізичного станів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 48-53. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-07