Роль міфопоетики у формуванні хронотопу п’єси Л. Андрєєва «Анатема»

  • Віктор Анатолійович Сухоруков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-0787-4053
Ключові слова: інтертекст, автоінтертекст, паратекст, міфопоетика, мотив, хронотоп

Анотація

Проведений у статті аналіз п’єси Л. Андрєєва показує, що продуктивне дослідження поетики розглянутої драми можливе лише в широкому контексті творів: не тільки тих, що складають драматичний цикл за назвою «Бог, дьявол и человек», але й цілої низки новел і повістей Л. Андрєєва, в яких під різними кутами зору інтерпретувалися біблійна історія Іова («Жизнь Василия Фивейского», «Сын человеческий») та євангельська історія Христа та Іуди («Бен-Товит», «Иуда Искариот»). При цьому мова, насамперед, може йти про роль в драмі «Анатэма» інтертексту й іронічного, неортодоксального неоміфологізму.

Відзначено, що в драмі «Анатэма» Л. Андрєєв переважно використовував потужний філософський і міфосимволічний потенціал не закритих, як в п’єсах «Жизнь Человека» і «Черные маски», а відкритих художніх просторів – пустелі й особливо моря, яке стає ідейно-художнім центром драми. При цьому письменник створив об’ємний, багаторівневий хронотоп, у якому розділені воротами місто, з одного боку, і море – з іншого, стають не тільки найбільш символічно значущими просторовими планами, а й сюжетотвірними полюсами.

У статті також доведено, що важливу роль у п’єсі відіграють модерністські принципи та форми зображення: неоміфологізм, інтертекстуальність, мотивність, домінування образів-символів, іронія, гротеск. «Нова драма» Л. Андрєєва вимагала такого типу конфлікту, що відповідає колізії, в якій Людині протистояла би «Стіна» в різних її виявах. У «новому міфі» письменника вона обернулася Роком (Некто в сером). Тому в основу драми «Анатема» був покладений конфлікт «Людина і Рок», втілений в адекватних художніх формах. Для формування неоміфологічного рівня драми автор активно використовував семантичний потенціал ще більш багатозначного, ніж у ранніх п’єсах, хронотопу, інтертекстуальних й автоінтертекстуальних міфосимволічних мотивів, а також метатекстуальні й художні можливості рамкового комплексу й декупажу.

Дослідження хронотопу драм Л. Андрєєва різних періодів творчості, поряд з варіативністю, демонструє його очевидну концептуальну однорідність. Локальні рамки, в які автор переносить дію досліджуваної п’єси (кімната, де проходить Життя Людини) є своєрідним інваріантом просторових варіацій локусів як ранніх драм, так і п’єс «панпсіхе».

Як у прозі, так і в драматургії письменника була відсутня еволюція, хоча змінювалися акценти в авторській концепції та варіювалися відповідні художні засоби і форми зображення. Створена Л. Андрєєвим вже у перших п’єсах оригінальна модель стала інваріантною і лише варіювалася в усіх наступних творах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Анатолійович Сухоруков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики

Посилання

Andreev L. N. Dramaticheskie proizvedenija : V 2 t. T. 1 / [red. kol. B. F. Egorov, G. A. Lapkina, V. M. Markovich, A. B. Muratov i dr.]. Leningrad: Iskusstvo, 1989. 550 s. Andrew L. N. Dramatic works: In 2 vols. T. 1/ [ed. count B. F. Egorov, G. A. Lapkina, V. M. Markovich, A. B. Muratov and others]. Leningrad: Art, 1989. 550 p.

Boeva G. N. Fenomen Leonida Andreeva i jepoha moderna: pojetika, recepcija, tvorcheskie vzaimosvjazi: avtoref. dis. … doktora filol. nauk: spec. 10.01.01 – «Russkaja literatura». Voronezh, 2017. 40 s.

Gomon A. M. Smehovoj mir Leonida Andreeva: proza 1898–1919 godov: monografija. Har'kov: TO «Jekskljuziv»; NTU «HPI», 2019. 252s.

Chirva Ju. N. O p'esah Leonida Andreeva // Andreev L. N. Dramaticheskie proizvedenija: V 2 t. T.1. Leningrad: Iskusstvo, 1989. S. 3–43.

Chirva Ju. N. Social'no-filosofskaja dramaturgija L. N. Andreeva 1905–1909 godov i problema razvitija dramaturgii konca XIX – nachala HH vekov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: spec. 10.01.01 – «Russkaja literatura». Leningrad, 1973. 26 s.

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Сухоруков, В. (2020). Роль міфопоетики у формуванні хронотопу п’єси Л. Андрєєва «Анатема». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 43-47. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-06