Жанровий інваріант конспірологічного роману

Ключові слова: авантюрно-пригодницька література, традиція, модифікація, квест-хронотоп, інваріантні мотиви, прецедентний текст

Анотація

Метою статті є обґрунтування теоретичного конструкту дослідження – жанрового інваріанта конспірологічного роману. Виявлено, що теоретичний конструкт має таку структуру: жанрова парадигма авантюрно-пригодницької літератури, до якої входить конспірологічний роман; теоретична модель жанру – її інваріант; прецедентний текст – конспірологічний роман «денбраунівського» типу; жанрова типологія (варіанти модифікацій).

Доведено, що «закон жанру» конспірологічного роману як нової форми постмодерністської прози маркує жанрова поліфонія. Жанрова модель інваріанта охоплює три плани: 1) план змісту, 2) план структури, 3) план сприйняття (за Н. Лейдерманом). План змісту включає інваріантні конспірологічні мотиви, які є жанротвірними. Домінантою плану структури вважаємо просторово-часову організацію, до якої входять сюжет, система характерів, вставні елементи. Специфічним для конспірологічного роману є квест-хронотоп. Його характер визначає сюжетна об’єднаність мотивів пошуку, складний малюнок суб’єктно-об’єктних відносин, предикат – багаторівневий «лабіринт». Сюжетотвірними константами конспірологічного роману є таємниця – змова – розслідування як цілеспрямований пошук. Завдяки жанровому маркеру – таємниці змови, яка залишається ядром сюжету, світ роману розподіляється на «свій» / видима реальність і «чужий» / невидима реальність. Квест-хронотоп актуалізує рецептивний план конспірологічного роману – сприяє ідентифікації читача з героями, підвищує цікавість до твору, встановлює ігрові відносини між автором та читачем, бо саме завдяки пошуку вони разом йдуть до істини.

Прецедентним текстом теоретичного конструкту є конспірологічний роман «денбраунівського» типу. Дескриптивна модель інваріанта дає змогу простежити жанрові модифікації та описати типологію конспірологічного роману в українській та американській літературах. Модель виконує як теоретичну, так і практичну функції – сприяє розробці методологічних підходів та інструментарію до вивчення масової літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Олексіївна Плетена, Херсонський державний університет

aспірант кафедри світової літератури та культури імені проф. Олега Мішукова

Посилання

Amiryan, T. N. (2012) Konspirologicheskij detektiv kak zhanr postmodernistskoj literatury: D. Brown, A. Revazov, Y. Kristeva [Conspiracy detective as a genre of postmodern literature (D. Brown, A. Revazov, Y. Kristeva]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Bakhtin, M. M. (1986) Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoj pojetike [Forms of Time and Chronotope in the Novel: Essays on the Historical Poetics]. Moscow, 1986. pp. 121–290 [in Russian].

Bol'shakova A. Ju. (2003) Sovremennaya teoriya zhanra v anglo-amerikanskom literaturovedenii [Modern theories of the genre in Anglo-American literary criticism.]. Teoriya literatury. Rody i zhanry (osnovnyye problemy v istoricheskom osveshchenii) (Vols.3), (pp.99–130). Moscow [in Russian].

Brovko, O. (2012) Problema al'ternativnogo modelyuvannya istorii v literature postmodernízmu [The problem of alternative modeling of history in literature of postmodernism]. Vísn. Zaporíz. nats. un-tu. Fílologíchní nauki. Zaporízhzhya. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_6 [in Ukrainian].

Varlakova E. A. (2012) Tekstotipologicheskie harakteristiki anglojazychnogo detektiva XX veka [Text-typological characteristics of an English-language detective of the XX century]. Candidate’s thesis. Saint Petersburg [in Russian].

Gjunter H. (2008) Dominanta. [Dominant] . Dominanta. Pojetika: slovar' aktual'nyh terminov i ponjatij. - Poetics: a dictionary of relevant terms and concepts. Moscow., p. 62 [in Russian].

Kesthei, T. (1998) Anatomija detektiva :[Anatomy of a detective]. Moscow [in Russian].

Kirilenko, N. N. (2016) Zhanrovij invariant i genezis klassicheskogo detektiva [Genre invariant and genesis of the classic detective]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Koz'mina E. Ju. (2016) Zhanrovyj podhod v izuchenii avantjurno-filosofskoj fantastiki XX v. [Genre approach in the study adventurous and philosophical fiction of the 20th century]. RSUH/RGGU Bulletin: Literaturovedenie. Yazy`koznanie. Kul`turologiya. – Literary Teory. Linguistics. Cultural Studies, 5, pp. 43–56 [in Russian].

Koz'mina E. Ju. (2017) Zhanrovye transformacii v avantjurno-filosofskoj fantastike XX veka [Genre transformations in the adventurous and philosophical fiction of the twentieth century]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Leiderman, N. L (2010) Teorija zhanra: nauchnoe izdanie [Theory of genre: a scientific publication]. Yekaterinburg: Institut filologicheskikh issledovaniy i obrazovatel'nykh strategiy «Slovesnik». UrO RAO. Ural. gos. ped. un-t [in Russian].

Tamarchenko, N. (2008) Avantjurnaja literatura. [Adventurous literature]. Pojetika: slovar' aktual'nyh terminov i ponjatij.– Poetics: a dictionary of relevant terms and concepts (pp.8–9). Moscow [in Russian].

Tamarchenko, N. D. (2008) Invariant [Invariant] Pojetika: slovar' aktual'nyh terminov i ponjatij – Poetics: a dictionary of relevant terms and concepts (P. 79). Moscow [in Russian].

Tamarchenko, N. D. (2001) Teorija literaturnyh rodov i zhanrov. Epika [Theory of literary genera and genres. Epic] Tver' [in Russian].

Todorov,Tz. (1999) Vvedenie v fantasticheskuju literaturu [Introduction to fiction]. Moscow [in Russian].

Fílonenko, S. (2011) Masova literatura v Ukrayini: dyskurs/ gender/ zhanr [The mass literature in the Ukraine: discourse, gender, genre] monografiya. Donets'k. 432 p. [in Ukrainian].

Khlebnikov, M. (2014) Teorija zagovora. Istoriko-filosofskiy ocherk [Conspiracy Theory. Historical and philosophical essay]. Moscow. Retrieved from http://mexalib.com/ [in Russian].

Cawelti, J.G. (2014) Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago. URL: https://books.google.ru/books?id=vnXRAgAAQBAJ&hl=ru

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Плетена, О. (2020). Жанровий інваріант конспірологічного роману. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 36-42. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-05