Мовна особистість Івана Франка в матримоніальному спонукальному дискурсі

  • Оксана Михайлівна Трумко Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-3816-6164
Ключові слова: сімейна комунікація, мовна особистість, спонукальний дискурс, комунікативна інтенція, мовні засоби, Іван Франко

Анотація

У статті виявлено особливості реалізації мовної особистості І. Франка у матримоніальному спонукальному дискурсі. Джерельною базою для аналізу послужили листи І. Франка до О. Хоружинської. Аналіз мовної особистості І. Франка здійснено у межах когнітивно-дискурсивної парадигми, залучаючи дискурс-аналіз, інтент-аналіз, контекстуальний аналіз, методи аналізу та синтезу, описовий метод. Встановлено, що інтенція спонукання у мовленні І. Франка спрямована на висловлення порад, прохань і запитань. Письменник прагне позитивно вплинути на стан здоров’я дружини, її побут та наукову роботу, фінансові питання сім’ї. Також спонукає дружину дбати про себе та дітей, виконувати / не виконувати певні дії щодо нього / інших осіб, написати твір або залучити до літературної діяльності знайомих сім’ї. Просить І. Франко дружину визначити, якими повинні бути його дії у певних побутових ситуаціях. Запитання є засобом отримання нової інформації про щоденні справи дружини, стан здоров’я дітей, побутові проблеми, погодні умови, спільних знайомих сім’ї чи причини відсутності листів. Використовує І. Франко запитання для узгодження сімейного планування. Мовні засоби: розповідні, спонукальні та питальні / питально-спонукальні речення, дієслова наказового / умовного способу, дієслова наказового способу у сполученні з інфінітивом / заперечною часткою не, дієслово просити у першій особі однини, особові займенники, прислівники, обмежувальні / підсилювальні частки та вигуки тощо. Складнопідрядні речення забезпечують висловлення спонукань та їхньої аргументації. Мовлення характеризують застарілі / розмовні слова, діалектизми, полонізми, русизми та чехізми. Письменник використовує фразеологізми, метафори, порівняння, слова, вжиті у переносному значенні. Ласкаві звертання та засоби вираження ввічливості засвідчують прихильність до адресата. Отже, спонукальний дискурс забезпечує реалізацію мовної особистості

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Михайлівна Трумко, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філологічних наук, науковий співробітник, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Посилання

Artemenko, A. (2000). Pytannia-perepyty v prahmalinhvistychnomu aspekti [Question-digest in the pragmalinguistic aspect]. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser.: Filolohichni nauky – Research Bulletin [Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University]. Ser.: Philological Sciences, 22(1), 15-22 [in Ukrainian].

Balandina, N. F. (2002). Funktsii i znachennia cheskykh prahmatychnykh klishe v komunikatyvnomu aspekti [The functions and values of the Czech pragmatic cliches in the communicative aspect]. Kyiv: ASMU [in Ukrainian].

Golubovska, I. O. (2004). Etnichni osoblyvosti movnykh kartyn svitu [Ethnic peculiarities of world language paintings]. Kyiv: Logos [in Ukrainian].

Hrynyshyn, M. M. (2009). Statusno fiksovanyi movlennievyi akt prokhannia (na materiali khudozhnoi prozy Ivana Franka) [Status fixed speech act of the request (on the material of Ivan Franko's artistic prose)]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Filolohiia. Movoznavstvo – Scientific works [Petro Mohyla Black Sea National University]. Ser.: Philology. Linguistics, 85, 9-13 [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2019). Komunikatyvnyi i dyskursyvnyi prostir movnoi osobystosti Ivana Franka [Communicative and discursive space of linguistic personality of Ivan Franko]. Aktualni problemy filolohii ta perekladoznavstva – Current issues of linguistics and translation studies, 6, 72-81 [in Ukrainian].

Zagnitko, A. P. (2012). Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Glossary of Modern Linguistics: Concepts and Terms] (Vols. 2). Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Karaulov, Yu. N. (1987). Russkiy yazuk i yazukovaya lichnost [Russian Language and Linguistic Personality]. Moskva: Nauka [in Russian].

Kosmeda, T. A. (2006). Komunikatyvna kompetentsiia Ivana Franka: mizhkulturni, interpersonalni, rytorychni vymiry [Communicative Competence of Ivan Franko: Intercultural, Interpersonal, Rhetorical Dimensions]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Kuryanovich, A. V. (2010). «Figura umolchanyia» v sisteme funktsionalnoy stilistiki: k voprosu opredeleniya stilisticheskogo statusa еpistolyariya [«The figure of silence» in the system of functional stylistics: to the question of determining the stylistic status of the epistolary]. Vestnyk THPU – TSPU Bulletin, 6, 84-87 [in Russian].

Matsko, L. (2016). Lingvokomunikatyvnyi prostir movnoi osobystosti Ivana Franka: do 160-yi richnytsi vid dnia narodzhennia Ivana Franka [The linguocommunicative space of the linguistic personality of Ivan Franko: to the 160th anniversary from the birth of Ivan Franko]. Dyvoslovo – The oddly enough, 7-8, 34-41 [in Ukrainian].

Pocheptsov, G. G. (1978). Ponyatiye kommunikativnoy transformatsii [The concept of communicative transformation]. Predlozheniye i tekst v semanticheskom aspekte – Sentence and text in semantic aspect (рр. 49-63). Kalynyn: Kalyn. State un-t [in Russian].

Salionovych, L. M. (2009). Movna svidomist Ivana Franka u vymirakh hendernoi linhvistyky [Linguistic consciousness of Ivan Franko in the dimensions of gender linguistics]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 4, 170-176 [in Ukrainian].

Trumko, O. (2018). Movna osobystist Ivana Franka u matrymonialnomu informatyvnomu dyskursi [Linguistic personality of Ivan Franko in matrimonial infоrmative discourse]. Pivdennyi arkhiv – Southern Archive, LХХІІ (I), 53-57 [in Ukrainian].

Fesenko, O. P. (2009). Kompleksnoуe іssledovanіye frazeologii druzheskogo еpystolyarnogo diskursa pervoy treti ХХ veka [Comprehensive study of phraseology of friendly epistolary discourse of the first third of the XIX century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Tomsk [in Russian].

Franko, I. (1986). Zibrannia tvoriv: u 50 t. [Collected Works: in 50 vols.] (Vols. 49-50). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, O. B. (2007). Semantychni ta prahmatychni parametry sponukalnoho dyskursu (na materiali nimetskomovnykh khudozhnikh tvoriv ХХ st.) [Semantic and Pragmatic Parameters of Inducement Discourse (a Study of German literature of the XXth century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNLU [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-04-17
Як цитувати
Трумко, О. (2020). Мовна особистість Івана Франка в матримоніальному спонукальному дискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (84), 67-72. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-84-10