Активізація ідейного змісту оповідання «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері за допомогою образів-символів

  • Ольга Василівна Новодворчук Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка
Ключові слова: Рей Бредбері, активізація, ідейний зміст, художні засоби, символ, символіка, символічне значення, образ-символ

Анотація

Прозова творчість американського фантаста Рея Бредбері є яскравим прикладом світоглядних зрушень у американській прозі ХХ століття. У статті досліджено роль та значення авторських образів-символів, які впливають на мислетворчий та духовний процеси читача та відіграють вагому роль у активізації ідейного змісту оповідання Рея Бредбері «Були вони смагляві й золотоокі». Розглянуто функціонування образів-символів, їх взаємодію та динаміку в процесі розгортання сюжету. Автор статті висвітлює думку, що дослідження символіки твору є необхідною передумовою розуміння світогляду автора та важливою складовою у декодуванні ідейного змісту оповідання. Ідея твору, яка полягає у тому, що духовність – неминуща, а науково-технічний розвиток у підкоренні світу – це помилковий шлях, розкривається у відповідності до стрижневих моментів сюжету оповідання. Такими є прикмети модифікації персонажів на різних рівнях: 1) на рівні свідомості персонажів через змалювання переродження земної флори і фауни; 2) на рівні фізіології через змалювання  впливу сонця й води на тіло людини; 3) на рівні метаморфози духовного світу персонажів; 4) на рівні світогляду персонажів; 5) на рівні психології – небажання повертатись із марсіянського особняка до поселення землян. Авторка здійснює трактування образів-символів письменника, спираючись на контекст та досліджуючи емоційні, психологічні та філософські приховані мотиви, які дозволяють повніше зрозуміти задум автора. Образи-символи вітер, ракета, ріка, особняк, мова, дерево та кольоросимвол золотий у взаємодії створюють поле для інтерпретації ідейного змісту оповідання. Повноцінне дешифрування образу-символу допомагає прочитувати філософське підтекстове навантаження оповідання, дозволяє означити авторське сприйняття світу. Також виявлено, що символи, які функціонують у оповіданні «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері, наповнені новим змістом, що конкретизує та активізує ідейний зміст, посилює мислетворчий та духовний процеси читача.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ольга Василівна Новодворчук, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

викладач української мови та літератури, дитячої літератури

Посилання

Berezhnoy S. Living time machines or a story about how Bradbury became Bradbury // World fiction. – 2012. – №8. – p.18-24.

Bredberi R. All is only one day. 100 opovіdan. Tom first : 2 books. Prince 2 / Ray Bredberі. – Ternopil : Navchnal book – Bogdan, 2015. – 592 p. – p. 45-59.

Вudny B. Porіvnilna literaturaznavstvo: [pіdruchnik] / V. Budny, M. Ilnitsky. – K. : Vidavnichy dim “Kiyevo-Mogilyanska akamediya”, 2008. – 430 p.

Green Robert. 48 Laws of Power / Robert Green. – M.: Ripol Classic, 2001. –576 p.

Denisov, T. Istoriya American American Literature XX Century / T. Denisov. – Kiev: Knowledge, 2002. – 250 p.

Drobit І. M. Historical Discourse in the British Romance of the 80s – 90s, XX Century : Abstract. dis. Cand. filol. Sciences: 10.01.04 / І. M. Drobit. – K . : view of Kyiv. nat un-tu im. T. Shevchenko, 2010. – 20 p.

Encyclopedia of symbols, signs, emblems / [author-status. V. Andreeva, V. Kuklev, A. Rovner; total ed., ill., marginals: A. Egorov]. – M. : Astrel : MYTH : AST, 2001. – 576 p.

Kozubenko L. Zagalnoludska paradigm of a little prose by Ray Bredberi / Theoretical and didactic philology. Seriya "Philology". Vipusk 23, 2016. – p. 90-97.

Literary encyclopedic dictionary / [under total. ed. V. M. Kozhevnikova and P. A. Nikolayev]. – M. : Owls. encyclopedia, 1987. – 752 p.

Lotman Yu. M. Symbol in the system of culture / Yu. M. Lotman. – Tallinn: Alexandra, 1992. – 266 p.

Roshal V.M. Encyclopedia of Symbols / V.M. Roshal. – M. : AST ; SPb. : Owl, 2008. – 224 p.

The vocabulary of the symbols of the culture of Ukraine / For the cunning editor V. P. Kotsura, O. І. Potapenka, M. K. Dmitrenka. – Kiev : Mylenium, 2002. – 260 p.

Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Новодворчук, О. В. (2019). Активізація ідейного змісту оповідання «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері за допомогою образів-символів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (81), 51-57. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-81-08
Розділ
Літературознавчі дослідження: теоретичні та прикладні аспекти