Активізація ідейного змісту оповідання «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері за допомогою образів-символів

  • Ольга Василівна Новодворчук Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка
Ключові слова: Рей Бредбері, активізація, ідейний зміст, художні засоби, символ, символіка, символічне значення, образ-символ

Анотація

Прозова творчість американського фантаста Рея Бредбері є яскравим прикладом світоглядних зрушень у американській прозі ХХ століття. У статті досліджено роль та значення авторських образів-символів, які впливають на мислетворчий та духовний процеси читача та відіграють вагому роль у активізації ідейного змісту оповідання Рея Бредбері «Були вони смагляві й золотоокі». Розглянуто функціонування образів-символів, їх взаємодію та динаміку в процесі розгортання сюжету. Автор статті висвітлює думку, що дослідження символіки твору є необхідною передумовою розуміння світогляду автора та важливою складовою у декодуванні ідейного змісту оповідання. Ідея твору, яка полягає у тому, що духовність – неминуща, а науково-технічний розвиток у підкоренні світу – це помилковий шлях, розкривається у відповідності до стрижневих моментів сюжету оповідання. Такими є прикмети модифікації персонажів на різних рівнях: 1) на рівні свідомості персонажів через змалювання переродження земної флори і фауни; 2) на рівні фізіології через змалювання  впливу сонця й води на тіло людини; 3) на рівні метаморфози духовного світу персонажів; 4) на рівні світогляду персонажів; 5) на рівні психології – небажання повертатись із марсіянського особняка до поселення землян. Авторка здійснює трактування образів-символів письменника, спираючись на контекст та досліджуючи емоційні, психологічні та філософські приховані мотиви, які дозволяють повніше зрозуміти задум автора. Образи-символи вітер, ракета, ріка, особняк, мова, дерево та кольоросимвол золотий у взаємодії створюють поле для інтерпретації ідейного змісту оповідання. Повноцінне дешифрування образу-символу допомагає прочитувати філософське підтекстове навантаження оповідання, дозволяє означити авторське сприйняття світу. Також виявлено, що символи, які функціонують у оповіданні «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері, наповнені новим змістом, що конкретизує та активізує ідейний зміст, посилює мислетворчий та духовний процеси читача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Василівна Новодворчук, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

викладач української мови та літератури, дитячої літератури

Посилання

Berezhnoy S. Living time machines or a story about how Bradbury became Bradbury // World fiction. – 2012. – №8. – p.18-24.

Bredberi R. All is only one day. 100 opovіdan. Tom first : 2 books. Prince 2 / Ray Bredberі. – Ternopil : Navchnal book – Bogdan, 2015. – 592 p. – p. 45-59.

Вudny B. Porіvnilna literaturaznavstvo: [pіdruchnik] / V. Budny, M. Ilnitsky. – K. : Vidavnichy dim “Kiyevo-Mogilyanska akamediya”, 2008. – 430 p.

Green Robert. 48 Laws of Power / Robert Green. – M.: Ripol Classic, 2001. –576 p.

Denisov, T. Istoriya American American Literature XX Century / T. Denisov. – Kiev: Knowledge, 2002. – 250 p.

Drobit І. M. Historical Discourse in the British Romance of the 80s – 90s, XX Century : Abstract. dis. Cand. filol. Sciences: 10.01.04 / І. M. Drobit. – K . : view of Kyiv. nat un-tu im. T. Shevchenko, 2010. – 20 p.

Encyclopedia of symbols, signs, emblems / [author-status. V. Andreeva, V. Kuklev, A. Rovner; total ed., ill., marginals: A. Egorov]. – M. : Astrel : MYTH : AST, 2001. – 576 p.

Kozubenko L. Zagalnoludska paradigm of a little prose by Ray Bredberi / Theoretical and didactic philology. Seriya "Philology". Vipusk 23, 2016. – p. 90-97.

Literary encyclopedic dictionary / [under total. ed. V. M. Kozhevnikova and P. A. Nikolayev]. – M. : Owls. encyclopedia, 1987. – 752 p.

Lotman Yu. M. Symbol in the system of culture / Yu. M. Lotman. – Tallinn: Alexandra, 1992. – 266 p.

Roshal V.M. Encyclopedia of Symbols / V.M. Roshal. – M. : AST ; SPb. : Owl, 2008. – 224 p.

The vocabulary of the symbols of the culture of Ukraine / For the cunning editor V. P. Kotsura, O. І. Potapenka, M. K. Dmitrenka. – Kiev : Mylenium, 2002. – 260 p.

Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Новодворчук, О. (2019). Активізація ідейного змісту оповідання «Були вони смагляві й золотоокі» Рея Бредбері за допомогою образів-символів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (81), 51-57. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-81-08
Розділ
Літературознавчі дослідження: теоретичні та прикладні аспекти