Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича «Буржуазна рада та інші фельєтони»)

  • Віктор Васильович Кисіль Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: фейлетон, образ-маска, тип, модель твору, заголовок

Анотація

У статті розглянута збірка творів А. Ніковського «Буржуазна Рада та інші фельєтони», підписана псевдонімом «А. Яринович». Під час аналізу було виявлено, що характерними жанровими особливостями фейлетонів А. Ніковського є використання образу-маски автора із власною біографією, застосування однієї моделі побудови твору: заголовок – іносказання – авторська позиція – висновок.

Виходячи зі змісту фейлетонів, можна говорити про образ автора, яким він постає зі змісту творів, що ввійшли до збірки А. Ніковського. Автор, друкуючи окремою збіркою фейлетони й підписуючи існуючим псевдонімом «А. Яринович», – розраховував на попередній читацький досвід. При цьому створений образ мав відокремлювати автора фейлетонів від особистості самого А. Ніковського, активного члена Центральної Ради та головного редактора щоденної газети «Нова рада» – органу Української партії соціалістів-федералістів.

Одним із важливих елементів будови фельєтону в А. Ніковського є іносказання, яке автор вибудовує через протиставлення. Особливо яскраво це виявляється при зображенні українців і росіян. Продемонстрована модель є робочою для всіх тринадцяти фейлетонів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Васильович Кисіль, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

Дунай П. Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909 – 1916) / Дунай П. О. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2212.

Гаєвська Н. Фейлетон Остапа Вишні (До постановки проблеми) / Н. М. Гаєвська. // Літературознавчі студії. – К., 2011. – С. 29–33. – Режим доступу : http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2011_30/026_033.pdf

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : Підручник / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; [за наук. ред. Олександра Галича]. – К. : «Либідь», 2001. – 488 с.

Герасимчук Н. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX – початку XX ст. : призначення, жанрова сутність, стилістика : автореф. дис. канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Надія Григорівна Герасимчук. – К., 2013. – 19 с.

Гетьманець М., Михайлин І. Сучасний словник літератури і журналістики. / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. – Х. : Прапор, 2009. – 384 с.

Курляндская С. Фельетон – жанр сатирический (По материалам советской литературы и критики 1920) / С. В. Курляндская. – М., 1967. – 32 с.

Літературознавчий словник-довідник / [Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Стрельцов Б. Фельетон: Теория и практика жанра. / Б. В. Стрельцов. – Мн. : Изд-во БГУ, 1983. – 63 с.

Стрельцов Б. Основы публицистики. Жанры : учеб пособие. / Б. В. Стрельцов. – Мн. : Университетское, 1990. – 24 с. – (Теория и практика периодической печати).

Чик Д. Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки : проблематика і поетика / Д. Ч. Чик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 4 (263), Ч. ІІ. – Режим доступу : http://md-eksperiment.org/post/20160621-zhanr-fejletonu-u-tvorchosti-g-kvitki-problematika-i-poetika.

Чикаленко Є., Ніковський А. Листування. 1908–1921 роки / Є. Чикаленко, А. Ніковський ; [упоряд. : Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко ; вст. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко]. – К. : «Темпора», 2010. – 448 с.

Яременко В. Феномени Андрія Ніковського / Василь Яременко // Українська газета – 2008. – № 15–17. – Режим доступу : http://ukrgazetaplus.net/article.php?ida=2328.

Ярмиш Ю. Актуальність класичного фейлетону: образи та форми / Ярмиш Ю. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=76.

Яринович А. Буржуазна Рада та инші фельєтони / Яринович А. – К., 1918. – 64 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Кисіль, В. (2018). Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича «Буржуазна рада та інші фельєтони»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11108
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості