Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі «Берестечко» Ліни Костенко

  • Ніна Іванівна Гноєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мотив, свобода, внутрішній монолог, національна ментальність, історіософські проблеми

Анотація

Стаття присвячена дослідженню одного з провідних мотивів історичного роману у віршах «Берестечко» Ліни Костенко – національної свободи і внутрішньої свободи особистості. Проаналізовано, як через внутрішній монолог головного героя твору Богдана Хмельницького висвітлюються причини поразки під Берестечком, її наслідки та уроки, важливі історіософські проблеми. Показано динаміку внутрішнього життя гетьмана – від болю поразки, розпачу до усвідомлення її уроків і «грамоти свободи». Схарактеризовано його роздуми про складність боротьби українського народу за свободу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ніна Іванівна Гноєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

Барабаш С. Г. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / С. Г. Барабаш. – Львів, 2004. – 44 с.

Дзюба І. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К.: Либідь, 2011. – 208 с.

Жуковська Г. «Усе іде, але не все минає». Пам'ять і час у творчості Ліни Костенко: Монографія / Г. М. Жуковська. – К.: Книга, 2010. – 188 с.

Костенко Л. Берестечко: Історичний роман / Л. В. Костенко. – К.: Укр. письменник, 1999. – 157 с.

Мовчан Р. Позбутися рабського комплексу / Р. Мовчан // Слово і час. – 2000. – № 1. – С. 47–48.

Панченко В. Є. Богдан Хмельницький, катарсис / В. Є. Панченко // Костенко Л. В. Берестечко: Історичний роман. – К.: Либідь, 2010. – С. 207–217.

Слоньовська О. Національна ідея у творчості Ліни Костенко / О. Слоньовська // Дзвін. – 2010. – № 3/4. – С. 124–142.

Стадніченко О. О. Художня концепція національної історії в романі Ліни Костенко «Берестечко» / О. О. Стадніченко // Вісн. Запорізького держ. ун-ту : Зб. наук. ст. – 2001. – № 3. – С. 125–128.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Гноєва, Н. (2018). Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі «Берестечко» Ліни Костенко. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11107
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості