Опозиція «воля – неволя» в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі)

  • Олександра Петрівна Телехова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: драматична поема, шлях аналізу, евристична бесіда, проблематика, воля, неволя

Анотація

У статті йдеться про шляхи вивчення творчості Лесі Українки в школі на засадах новітніх педтехнологій згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо формування компетентностей у школярів. Підкреслюється, що проблематика її творчості має чіткі опозиційні риси, центральними серед яких виступають поняття волі і неволі, полону і звільнення. В центрі уваги – проблема волі й неволі в драматургії письменниці,  її художнє втілення у світлі авторського світлосприйнання; методи, прийоми та шляхи аналізу програмових творів; завдання і запитання для учнів; матеріал для викладу вчителя. Пропонується теоретичний матеріал і методичні рекомендації до вивчення творів, передбачених програмою з літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександра Петрівна Телехова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури 

Посилання

Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія. – К. : Либідь, 1999. – 264 с.

Бичко А. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. – К. : Український Центр духовної культури, 2000. – 186 с.

Ломонос Є. Вивчення творчості Лесі Українки. Посібник для вчителів / Є. Ломонос. - К. : Рад. Школа, 1987. – 208 с.

Міщенко Л. Леся Українка: Посібник для вчителів. – К., 1986. – 303 с.

Тудор С. Визволення слова // Тудор С. Вибрані твори : У 2 т. – Б.м., б.р. – Т. 2. – 543 с.

Українка Леся. Зібрання творів : У 12 т. / АН УРСР. – К., 1977. – Т. 5. – 400 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Телехова, О. (2018). Опозиція «воля – неволя» в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11099
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття