«І пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить»: правда й свобода у Біблії

  • Світлана Іванівна Петренко Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченко
Ключові слова: правда, свобода, воля, пізнання, концептуальні характеристики, тексти Біблії, семантичні компоненти, соціально зорієнтовані дії, механізми взаємодії, соціальні комунікації

Анотація

У статті подається аналіз змісту біблійного постулату та значень слів «правда», «свобода», «воля» у текстах Біблії, з’ясовуються сутнісні ознаки і характеристики цих понять та механізм взаємодії між ними. Робиться висновок, що справжня свобода здобувається через пізнання абсолютних смислів правди, у той час як «своя правда» веде до «свого» розуміння свободи і має деструктивний характер. Вихід за межі усталеного знання і твердження, що поняття правда в абсолютному вимірі є трансцендентним, тісно пов’язане з особистістю Бога, Божим законом, дозволяє глибше проникнути в природу та соціальну дію правди. Аналіз біблійних прикладів соціально зорієнтованих дій правди та відповідних наслідків вказує на те, що правда має механізм дії, який теж потребує окремого наукового дослідження. Автор приходить до висновку, що пізнання правди передбачає не лише розуміння сутності правди, усвідомлення її цінності, а й дію – правда в думках, словах, вчинках, способі життя – як необхідну умову пізнання, що й веде у результаті до звільнення, справжньої свободи і сприяє розвитку вільної особистості та цілого суспільства, як спільноти вільних людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Іванівна Петренко, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченко

аспірант кафедри соціальних комунікацій

Посилання

Бичко І. Свобода // Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. – С. 570–571.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Канонические. — М. : Российское Библейское Общество, 2000. — 1312 с.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Переклад І. Огієнка. — К. : УБТ, 2010. — 1376 с.

Версія інтернет-програми Biblezoom для поглибленого дослідження біблійних текстів / Електронний ресурс. Режим доступу: http://biblezoom.ru

Данильян О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - 2-ге вид., допов. і переробл. — X. : Право, 2012. — 312 с.

Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х. : Прапор, 2008. — 512 с.

Словник української мови: в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1980. – т. 11. – с. 326.

Ушкалов Л. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу…»: що таке свобода для українця?» / Електронний ресурс. Режим доступу: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/5497

Biblia Graeca. Septuaginta. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece / Septuaginta, hg.von A.Rahlfs. Editio altera, hg. von R.Hanhart. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, hg. vom Institut fur Neutestamentliche Textforschung, Munster / Deutsche Bibelgesellschaft. – 2013. – 2062 p.

Hankiewicz C. Grundzuge der slawischen Philosophie. II Heft. – Lemberg : In der Buchdruckerei des M. F. Poremba, 1869. – 54 р.

Тhe King James Bible / Офіційний електронний ресурс. Авторизована версія. Режим доступу: https://www.kingjamesbibleonline.org

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Петренко, С. (2018). «І пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить»: правда й свобода у Біблії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11096
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття