М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду

  • Олена Вячеславівна Муслієнко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: клинамен, абсурд, текст, структура, випадок, творчість, автор, смисл

Анотація

Актуалізований у культурі ХХ ст. клинамен (Ж. Дельоз, А. Бергсон, І. Пригожин) проявляється як маркер абсурду в тексті М. Хвильового. Форми присутності ситуації клинамен у текстах письменника структуровані в основні групи: клинамен тотожний випадку (в тексті: «чудо», «несподівано», «раптом», «дивно»); точка зустрічі індивідуального проекту героя з недетермінованими обставинами («Юрко», «Кімната.ч.2», «Редактор Карк», «Сентиментальна історія»); як еквівалент творчості («Лілюлі», «Арабески», «Силуети»). Абсурд функціонує в художній практиці як амбівалентна програма, мета якої не тільки демонструвати катастрофічну деструкцію світу та смислу, але й як трансформаційний механізм переходу в нові сфери формування й трансляції смислу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Вячеславівна Муслієнко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української і світової літератури

Посилання

Бергсон А. Два источника морали и религии / [Пер. с фр., послесловие и примечания А. Б. Гофмана] / Анри Бергсон. – М. : Канон, 1994. – 384 с.

Делѐз Ж. Логика смысла / Жиль Делѐз // Делѐз Ж. Логика смысла .Фуко М. Theatrum philisophicum / [Пер. с фр.]. – М. : Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 480 с.

Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Жан- Филипп Жаккар. – СПб. : Гуманит. агенство: Акад. проект, 1995. – 470 с.

Козлов С. Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебера [Электронный ресурс] / Сергей Козлов. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kozl1.html.

Лотман Ю. Семиосфера / Юрий Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ, 2010. – 675 с.

Лукрецій Про природу речей / [пер. з гр. А. Содомора] / Тіт Лукрецій Кар. – К.: Дніпро, –1988. – 142 с.

Померанц Г. Язык абсурда / Григорий Померанц // Выход из транса. – М. : Юрист, 1995. – С. 435–480.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 312 с.

Франк Сузи K. Взрыв как метафора культурного семиозиса / [пер. с нем. К. Бандуровского; под ред. Я. Поселягина] / [Электронный ресурс] / Сузи Кетрин Франк. – Новое литературное обозрение. – 2012. – № 115 (3). – С. 12–

– Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2253.

Хвильовий М. Новели, оповідання «Повість про санаторійну зону». «Вальдшнепи». Роман. Поетичні твори. Памфлети. [Вступ. ст., упоряд. і приміт. В. П. Агеєвої; ред. тому М. Г. Жулинський] / Микола Хвильовий. – Київ, 1995. – 816 с.

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм / [Пер. с франц. С. Дубина] / Жаклин Шенье-Жандрон. – М. : НЛО, – 2002. – С. 10–24.

Ямпольский М. Наблюдатель: Очерки истории видения / Михаил Ямпольский. – М.: Ad marginem, 2000. – 287 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Муслієнко, О. (2018). М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11090
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи