Свобода вираження візіонерського стану в поезії Модерну

  • Ольга Олександрівна Калашник Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Ключові слова: візіонерський тип творчості, візіонерське переживання, трансцендентація, модерна поезія, блаженні візії, інфернальні візії

Анотація

Стаття присвячена візіонерській поезії епохи Модерну. Першочергово ставиться проблема теоретичного осмислення літературного візіонерства: 1) як жанру видіння і художнього прийому, що є усталеним поглядом у літературознавстві, 2) як втілення безпосереднього візіонерського переживання (містичного почуття) автора. У другому випадку акцентується увага на особливій ролі мови, яка своєю асоціативною силою стає суб’єктом творчості, демонструючи майже ірраціональність процесу написання. Обстоюється думка, що здатність поетичної мови до точного вираження динаміки візіонерського стану найперше пов’язана зі свободою творчості, яку поети шукали ще від часів Романтизму і осягнули в Модерну добу. На основі інтерпретацій поетичних текстів українських митців ХХ ст., розглядаються прояви цієї свободи через розкутість метафори, асоціативність, ритм тощо. Досліджується предметність візіонерських переживань у віршах, їх образно-символічне наповнення, а також типи візіонерського переживання (інфернальні та блаженні візії).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Олександрівна Калашник, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

викладач кафедри філології

Посилання

Антонич Б.-І. Велика Гармонія / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с.

Бердяєв Н. А. Философия свободного Духа / Николай Бердяев. – Москва: Изд-во Эксмо; Харьков : Изд-во Фолио, 2005. – 640 c.

Блейк У. Избранные стихи. На английском и русском языке / Уильям Блейк. – М. : Прогресс, 1982. – 558 c.

Гадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – К.: Юніверс, 2001. – 280 с.

Жирмунский В. Н. Немецкий романтизм и современная мистика / Виктор Максимович Жирмунский. – Санкт-Питербург, 1991. – 239 с.

Ковалів Ю. Кларнетизм Павла Тичини – нереалізована естетична концепція / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2003. – №1. – С. 3–8.

Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття / Наталія Костенко. – Київ: Київський університет, 2006. – 287c.

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст. Україна і Польща / Володимир Моренець. – Київ : Основи, 2002. – 327 c.

Стус В. Твори у 4 т. 6 кн. Т.3. Кн. 1 / Василь Стус. – Львів: Просвіта, 1999. – 486 с.

Сухов А. Феномен визионерства: культурно-исторические основания и модификации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии / Антон Сухов. – Екатеринбург, 2008. – 27 с.

Тичина П. Ранні збірки поезії / Павло Тичина. – Львів: Літопис, 2000. – 430 с.

Хаксли О. Двери восприятия. Рай и ад: Трактаты / Олдос Хаксли. – СПб.: Издательский Дом

«Азбука- клаcсика», 2006. – 215c.

Юнг К. Г. Психологія і поезія / Карл Густав Юнг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с. – С. 93–107.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Калашник, О. (2018). Свобода вираження візіонерського стану в поезії Модерну. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11088
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи