Компетентністний підхід в вирішенні проблем англомовних студентів-першокурсників в процесі їх адаптації

  • Г. О. Сирова
  • С. М. Козуб
Ключові слова: компетентністний підхід, адаптація, англомовні студенти, анкетування

Анотація

В статті розкрито проблеми адаптації англомовних студентів першого курсу до навчання в Харківському національному медичному університеті. Показано, що головними проблемами, в першу чергу, є зміна місця проживання, потрапляння в іншомовне середовище з новими устроями та традиціями. Нами було складено анкету з питаннями, пов’язаними з адаптацією та запропоновано англомовним студентам дати відповіді. Результати анонімного опитування наведено в статті. Також в статті наведено заходи, які проводить кафедра медичної та біоорганічної хімії з англомовними студентами, що покращує процес їхньої адаптації до нових умов життя та навчання в ХНМУ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация [Текст]/ Д. Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Текст] / О.В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №5 (13). – С.13-18.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти [Текст] / під заг. ред. О. В. Овчарук // Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: «К.І.С». – 2004. – С. 6-15.

Аналіз проблем адаптації іноземних студентів – першокурсників до навчання та шляхи їх вирішення / Г. О. Сирова, В. О. Макаров, О. В. Савельєва, С. М. Козуб // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С.129-133.

Бороніна Л. Н. Адаптація першокурсників: пробле¬ми і тенденції [Текст] / Л. Н. Бороніна, Ю. Р. Вишнєвський, Я. В. Дідковськая та ін. // Університетське управління: практика і аналіз. – 2001. – № 4(19).
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сирова, Г., & Козуб, С. (2017). Компетентністний підхід в вирішенні проблем англомовних студентів-першокурсників в процесі їх адаптації. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 200-210. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9991
Номер
Розділ
Статті