Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання

  • С. М. Козуб
  • П. А. Козуб
Ключові слова: оцінювання, компетентністний підхід, технологія навчання

Анотація

Запропоновано розглядати оцінювання знання як технологію кількісної оцінки інформації, якою володіє суб'єкт навчання. Оцінка знань є кількісною величиною, яка завжди припускає порівняння з певним еталоном, незалежно від методу отримання оцінки, вибору методу порівняння або еталона.

Підхід до оцінки знань як повноцінної технології вказує на можливість створення єдиного підходу до оцінювання знань, а не у вигляді використання «мистецтва» або «досвіду» вчителя. У той же час, проведений аналіз вказує на неможливість створення єдиного найкращого методу оцінювання, але можливо і необхідно створити детальний технічний опис кожного з відомих методів оцінювання, що дозволить їх класифікувати, а через деякий час уніфікувати методи їх використання для різних педагогічних ситуацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции [Текст] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова – М. : Логос, 2010.– 336 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С”, 2004. – 112 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Абакумова Н. Н. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика [Текст] / Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова. – Томск : Томский гос. ун-т, 2007. – 368 с.

С. А. Раков та ін. // Тестування і моніторинг в освіті. – 2010. – № 10. – С. 2–48.

Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология [Текст] / Е.А. Михайлычев.– М. : Народное образование, 2001. – 432 с.

Крокер Л. Введение в класическую и современную теорию тестов [Текст] /Л. Крокер, Дж. Алгина. – М.: Логос, 2010. – 668 с.

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко О.І.,Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 200 с. ISBN 978-966-644-386-4

Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов [Текст] / М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

Аванесов В. С. Форма тестовых заданий [Текст] / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2006. – 156 с.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Козуб, С., & Козуб, П. (2017). Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 73-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9961
Номер
Розділ
Статті