Методи дискусії у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ

  • С. В. Макарова
  • Г. М. Ульєва
Ключові слова: інтерактивні методи, дискусія, аргументація, форми та методи дискусії, мовленнєво-розумовий процес, мовленнєва поведінка

Анотація

У статті розглянуто метод дискусії як один з інтерактивних методів навчання іноземній мові у ВНЗ, його особливості та вимоги щодо його використання, зроблено висновок на основі наведеної інформації. Показані види дискусії, розглянуті їх основні відмінності, приклади використання на практиці та ефективність окремого виду, з огляду на характерні особливості кожного виду дискусії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Інтерактивні методи навчання: навч. посібник./ за заг. ред. П. Шевчука і П. Фендриха.- Щецін: Вид-во WSAP. 2005. -170 c.

Алейников О. С. Интерактивный подход использования аудиовизуальных средств в процессе обучения студентов иностранному языку. сб. науч.: ст. Интерактивные инновационные методы обучения студентов иностранным языкам: материалы международной научно-практической конференции, проведенной в рамках Программы Темпу c N, 6-8 октября 2010. Уо ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. -332с.

Егорова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам СПб.: Союз, 2001. -291 с.

Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения. –Мн.: Белорусский верасень,
2005. -176 с.

Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических процессах. М.: Арена, 1994. – 216 с.

Леонтьев А. А. Психолого-педагогические основы обновления методики преподавания иностранных языков (лекция – доклад) / Школа – семинар «Создание единого интерактивного пространства системы образования» М.:Рото-Принт, 1998. – 24 с.

Морозова И. Г. Использование дискуссии на занятиях иностранного языка в рамках проблемного обучения при подготовки современных специалистов. /Иностранные языки. Теория и практика. 2010 -№ 1. – 56 с.

Мурзенко Л. В. Учебная дискуссия как средство формирования межкультурной компетенции у студентов языковых ВУЗов в условиях дистанционного образования / Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена – СПб., 2010. -№ 121. -330 с.

Osborn A. F. Applied imagination principles and procedures of creative problem solving. – New-York: Scribner, 1963. – 417 p.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Макарова, С., & Ульєва, Г. (2017). Методи дискусії у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 143-149. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9259
Номер
Розділ
Статті