Роль викладача в дистанційному навчанні

  • Л. О. Іваненко
Ключові слова: дистанційне навчання, інтернет-технології, навчальне середовище, інформаційні технології, освітній процес, студент, навчальні матеріали

Анотація

У статті розглянуті особливості використання дистанційного навчання як нової форми отримання освіти, яка органічно вбирає в себе комп'ютерні та Інтернет-технології. Показані відмінності дистанційного навчання від традиційного. Виявлено, що дистанційне навчання може розглядатися як самостійна форма навчання, тому що володіє істотними відмінностями, які не можуть бути реалізовані в традиційній формі, але все ж не зможе повністю замінити традиційні види навчання. Показано, що розвиток дистанційного навчання змінює способи, методи і засоби освітнього процесу у вищій школі, сприяє інтенсифікації навчального процесу, покращує інформаційне ресурсне забезпечення, є передумовою для розробки якісно нової методики навчання студентів у вищих навчальних закладах. Показано як якісно змінюється роль викладача: з транслятора знань він перетворюється на організатора успішного навчального процесу і творця ефективної навчального середовища. Викладач в системі дистанційного навчання здійснює навчально-методичне забезпечення і вирішує організаційні питання, пов'язані з контролем успішності і якістю засвоєння навчального матеріалу студентами в процесі навчання. Визначено основні функції викладача в дистанційному навчанні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое пособие / А.А.Андреев. – М.: ВУ, 1997.

Андерсен Бент Б. Мультимедиа в образовании: специальный учебный курс. Информационные технологии в образовании / Б. Андерсон Бент – М.: Дрофа, 2007. – 224 с.

Биков В. Ю. Технологія створення дистанційного курсу : [навч. посібн.] / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко, Ю. М. Богачков. – К. : Міленіум, 2008. – 324 с.

Кравець В.О./Організація самостійної діяльності як фактор ефективності навчання в дистанційних курсах / Кравець В.О., Кухаренко В.М., Твердохлєбова Н.Є.// Образование и виртуальность. Вып. 7 – 2008 года. – Харьков-Ялта: УАДО, ХНУРЭ, 2008. – С. 251-253

Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / Кухаренко В.М., Сиротинко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. // За ред.. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка.– К.: Міленіум, 2005. – 292 с.

Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения. / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат,- М.: Академия, 2009.

Соловов А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология / А. В. Соловов. – Самара: «Новая техника», 2006. – 462 с.

Тинний В.І. Психолого-педагогічні аспекти дистанційної освіти//Наукові записки Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 39. – С. 150-155
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Іваненко, Л. (2017). Роль викладача в дистанційному навчанні. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 87-92. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9250
Номер
Розділ
Статті