Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ввнз

  • Т. О. Брик
  • Н. В. Лєбошина
Ключові слова: мотиваційні фактори, формування позитивної мотивації, пізнавальний інтерес

Анотація

У статті аналізуються фактори, які формують позитивну мотивацію курсантів військових ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови. Обґрунтовується мотиваційна ефективність прийомів проблемного навчання як стимулу мисленнєвої активності майбутніх офіцерів. Розглядається потенціал комунікативних ігор, які забезпечують поєднання мотивації з можливістю мовної практики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бородіна Г.І. Використання проблемних завдань для формування мовної компетенції у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей/ Г.І. Бородіна// Іноземні мови. – Київ: Ленвіт, 2011. - №1. – с. 36-39.

Бородіна Г.І. Опорні сигнали з англійської граматики/ Г.І. Бородіна. – Харків: Міськдрук, 2010. – 27с.

Бородина А.И. Приемы проблемного обучения в профессионально ориентированном учебнике для інтенсивного обучения чтению на иностранном языке/ А.И. Бородина // Сб. науч. трудов МГЛУ. – Вып. 499. – М., 2000. – с. 43-51.

Бородіна Г.І. Щодо проблеми формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у студентів інженерних спеціальностей/ Г.І. Бородіна//Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Між предметні зв’язки. – Харків: вид-во ХНУ, 2013. - №22. – с. 59-67.

Дубинина Г.К. Учебно-методическое обеспечение базового курса подготовки бакалавров по английскому языку/ Г.К. Дубинина//Вестник МГЛУ. – Вып. 12 (646). – М., 2011. – с.37-42.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Брик, Т., & Лєбошина, Н. (2017). Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ввнз. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 25-29. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9239
Номер
Розділ
Статті