Управління навчальними практиками на засадах співробітництва і партнерства як умова професійної самореалізації майбутніх інженерів

  • О. Ф. Ануфрієва
Ключові слова: навчальні практики, педагогічне стимулювання, управління, педагогічні умови, професійна самореалізація інженера

Анотація

У статті розглянуто процес управління навчальними практиками на рівні організації педагогічної взаємодії між учасниками освітнього процесу, що стимулює їх до професійної самореалізації, набуття досвіду самоменеджменту. Відмічено, що формування професійної самореалізації залежить від правильно підібраних методів управління навчальними практиками. Уточнено поняття «управління навчальними практиками майбутніх інженерів» як стимулювання розвитку професійної самореалізації майбутніх інженерів, формування вміння студентів  співпрацювати та взаємодіяти між собою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Крохмаль А. М. Формування потреби у професійному самовдосконаленні студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. М. Крохмаль. – Харків, 2012. – 20 с.

Таможська І. В. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. В. Таможська. – Харків, 2014. – 20 с.

Улитина Т. И. Компоненты и принципы реализации системы педагогического стимулировнаия технического творчества студентов профессиональных организаций / Т. И. Улитина //// Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. – № 11(56). – Новосибирск : СибАК, 2015. – Режим доступа : http://sibac.info/conf/pedagog/lviii/43347
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Ануфрієва, О. (2017). Управління навчальними практиками на засадах співробітництва і партнерства як умова професійної самореалізації майбутніх інженерів. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 12-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9237
Номер
Розділ
Статті