РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  • Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко Кафедра наукових основ управління та психології інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Ключові слова: Комунікації, комунікаційний процесс, комунікаційна мережа, інформаційне забезпечення, організаційні комунікації, дигітальні й аналогові комунікації, комунікаційні канали, площи-на змісту й площина зв’язків, внутрішні й зовнішні комунікації, транса

Анотація

У змісті статті схарактеризовано роль комунікаційних процесів у забезпеченні ефективної управлінської діяльності керівника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Кафедра наукових основ управління та психології інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Завідувач кафедри

Посилання

1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. посібник / О.В. Баєва, Н.І. Новосельська, Згалат-Лозинська. – К.: Центр учбової літератури, 207-527 с.

2. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти; управлінський аспект / Л.М. Забродська. – Х.: Видав. група «Основа», 2003. – 240 с.

3. Карамушка Л. Психологія управління: Навч. посіб. / Л. Карамушка. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с.

4. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник / М.М. Мартиненко. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Ф.І. Хміль. – К: Академвидав, 2003. – 608 с.

6. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 365 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Черновол-Ткаченко, Р. (2015). РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 212-220. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4022