МУЗИЧНА ОСВІТА В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • Тетяна Володимирівна Ткаченко Кафедра теорії та методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя
Ключові слова: Вокально-звукова культура, вокально-педагогічна освіта, спів.

Анотація

В статті розглядаються етапи розвитку вокально-звукової культури, висвітлюються думки відомих філософів, педагогів, музикознавців різних  історичних епох щодо значущості  вокального мистецтва в становленні особистості людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Ткаченко, Кафедра теорії та методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя
Кандидат педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Античная музыкальная эстетика / А.Ф. Лосев. – М. : Музыка, 1960. – 397 с.

2. Ткаченко Т.В. Формування професійно-педагогічної культури вчителя музики 1 співу (монографія). – Х., 2008. с. 7-12.

3. Авдеев В.И. История Древнего Востока / В.И. Авдеев. – М. : Просвещение, 1953. – 208 с.

4. Синявер Л. Музыка Индии / Л. Синявер. – М. : Просвещение, 1958. – 124 с.

5. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е. В. Герцман. – СПб. : Алетейя, 1995. – 334 с.

6. Танько Т.П. Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.04 / Танько Тетяна Петрівна. – Х., 2004. – 504 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Ткаченко, Т. (2015). МУЗИЧНА ОСВІТА В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 185-189. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4019