ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ КУРСУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Неллі Вікторівна Тарасенко Викладач кафедри соціальної педагогіки
  • Оксана Валеріївна Тесленко Доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: методика викладання, педагогічна майстерність, педагогічна адаптація, педагогічні здібності

Анотація

У статті йдеться про психолого-педагогічне і методичне забезпечення курсу «Методика викладання у вищій школі», призначеного для магістрів. Зокрема розглядаються складові педагогічної майстерності, педагогічної адаптації та умови формування педагогічних здібностей як запоруки успішної фахової підготовки викладача-філолога  ВНЗ. Наголошується  на основних аспектах  педагогічної діяльності,  які формуються в процесі лекційних і семінарських занять, здатних забезпечити гармонійне поєднання філологічної ерудиції й методичної вправності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Неллі Вікторівна Тарасенко, Викладач кафедри соціальної педагогіки
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Оксана Валеріївна Тесленко, Доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, директор ЗОШ № 104, м.Харків

Посилання

1. Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Зб. наук. праць. – К., 1993. – 240 с.

2. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст..). – К..1994. – 61 с.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн та ін. – К.: Вища шк., 1997.

4. Балл Г.О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти. – К., 1994.

5. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. – М., 1990. – с. 63-100.

6. Облес І.І. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу // Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. кандидата педагог. наук. – Запоріжжя, 2008. – 29 с.

7. Симонов В. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М., 1995.

8. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К., 1995.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Тарасенко, Н., & Тесленко, О. (2015). ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ КУРСУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 178-184. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4018