ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

  • Ірина Владленівна Ремзі Кафедра фізичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
  • Людмила Кузьмівна Грищенко Кафедра спортивно-педагогічних та біологічних дисциплін Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Ключові слова: інноваційні технології, нетрадиційні форми навчання, проблемне навчання, екологічний тренінг

Анотація

В статті розглядаються актуальні питання екологічної освіти та
аналізуються деякі напрямки використання ефективних форм навчання при екологічній підготовці студентів-педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Владленівна Ремзі, Кафедра фізичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
Людмила Кузьмівна Грищенко, Кафедра спортивно-педагогічних та біологічних дисциплін Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Старший викладач

Посилання

1. Воронюк М., Скребець В., Грубінко В. Психолого-педагогічні основи нетрадиційних методів екологічної освіти і виховання. // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2000, № 1, с. 77-80.

2. Гапон Е.В., Гапон В.І., Ремзі І.В. Проблема навчання студентів творчому мисленню. // Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ. Вип. ХХІІІ. – Х.: Вид. центр ХНУ, 2010.

3. Дерябо В.А., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 480 с.

4. Заніздра В. Нетрадиційні форми навчання у вищому навчальному закладі / Імідж сучасного педагога, 2002, № 10, с. 44-48.

5. Лихачев Б.Т. Экопсихотерапевтические аспекты воспитания.// Педагогика, 1995, № 1, с. 40-44.

6. Пономарьова Г.Ф. Формування екологічної культури майбутнього вчителя. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. – Х.: 2005. – 35 с.

7. Приходько В.М. Впровадження новітніх технологій у вищий школі. //Постметодика, 2002, № 2-3 (40-41), с. 115-118.

8. Хрутьба В.О., Малько Г.О., Гнатюк М.М. Впровадження концепції сталого розвитку через екологічний проект у системі шкільної освіти. // Пост методика, 2002, № 2-3 (40-41), с. 16-18.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Ремзі, І., & Грищенко, Л. (2015). ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 158-165. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3891

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)