СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Світлана Вікторівна Пєхарєва Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: управління інноваційним розвитком, дошкільний заклад, інновації, управління, системний підхід

Анотація

У статті проаналізовано засадничі основи управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу. Охарактеризовано основні підходи до управління процесом інноваційного розвитку дошкільного навчального закладу. Виявлено доцільність управління процесом інноваційного розвитку дошкільного навчального закладу на засадах
системного підходу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Пєхарєва, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

1. Далин П. Могут ли школы учиться? / П. Далин, В.Руст // Социология образования. – Т.ІІ. – Вып. ІІІ. – 1994. – С. 152-174.

2. Лазарев В.С. Системное развитие школы. / В.С. Лазарев– М.: Педагогическое общество России, 2002. – 304 с.

3. Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. / О.І. Мармаза – Харків: Основа, 2003. – 80 с.

4. Пікельна В.С. Управління школою. / В.С. Пікельна У 2 ч. – Харків: Основа, 2004 – Ч.1. – 112 с.

5. Управление развитием школы: Пособие для руководителей образовательных учреждений / Под ред. М.М.Поташника и В.С.Лазарева. – М: Новая школа, 1995. – 464 с.

6. Гончаренко С.У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С.У. Гончаренко //Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – с. 81-107.

7. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-методичний посібник. / І.А. Зязюн– К.: МАУП, 2000. – 312 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Пєхарєва, С. (2015). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 131-137. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3887