РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

  • Лариса Олексіївна Петриченко Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: науково-дослідна робота, напрями, форми, методи, етапи

Анотація

У статті розглядаються окремі аспекти формування й розвитку
системи науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. Автор розглядає питання взаємозв’язку навчання й наукової діяльності студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Олексіївна Петриченко, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Перший проректор 

 

Посилання

1. Вузовская наука сегодня: организация, управление, функционирование / Добрускин М.Е., Мурашко А.Г., Петров Э.Г., Путятин Е.П. и др. / Под. ред. Добрускина М.Е. – Х.: Оригинал, 1995. – 232 с.

2. Єфремов С.В. Професійна спрямованість науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ століття: Автореферат дис. … кандидата педагогічних наук: (13.00.01) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Х., 2010. – 20 с.

3. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах України (історико-педагогічний аспект) / ХДПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків: ОВС, 2001. – 256 с.

4. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні. Історія, досвід, уроки (1917 – 1985 рр.). – К.: Либідь, 1992. – 145 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Петриченко, Л. (2015). РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 125-130. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3886