ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ КУРСАНТАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Тетяна Олександрівна Брик Кафедра іноземних мов Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Ключові слова: діалог, комунікація, курсанти, негативні емоції

Анотація

В статті проаналізовано загальні психологічні бар’єри, виник-
нення яких не обмежується навчальними ситуаціями, та специфічні психологічні бар’єри, наявність яких при вивченні іноземної мови у ВВНЗ може перетворитися на істотну перепону та визначено шляхи їх подолання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Брик, Кафедра іноземних мов Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Волобуєва О.Ф., Васильчук О.А. Психологічні труднощі при навчанні іноземної мови // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2006. – Ч.8. – с. 31-35.

2. Зажирко М.П. Глибинно психологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід): Дис. канд.. психол. наук: 19.00.07/ Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 1998. – 247 с.

3. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

5. Сафин А.Д. Акмеологические аспекты педагогического менеджента в учебном процессе. – Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1996. – 111 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Брик, Т. (2015). ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ КУРСАНТАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 39-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3875