ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

  • Микола Васильович Андрєєв Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: толерантність, вчитель, ефективність, професіоналізм, структура толерантності

Анотація

У статті розглядається як проблема формування толерантності
вчителя загальноосвітньої школи, визначаються поняття та структурні компоненти толерантності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Микола Васильович Андрєєв, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Кандидат педагогічних наук, декан

Посилання

1. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа. / А.Г. Асмолов. – М., 1998. –203 с.

2. Гершунский Б.С. Философия образования. /Б.С. Гершунский. – М.: Московский психолого-социальний институту, Флинта, 1998. – 432 с.

3. Коржаев А.в. и др. Толерантность в контексте педагогической культуры преподавателя ВУЗа. /А.В. Коржаев и др. // Педагогика. –2003. – № 5. – С. 44-49.

4. Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів) / За ред. д-ра філолог. Наук, проф.. В.С. Калашника. – 2-е видання, випр. і доп. – Х.: Прапор, 2004. – 992 с.

5. Даль В.И.. Толковый словарь живого великорусского языка. / В.И. Даль. – т. 4 – М.: Русский язык, 1979.
6. Современный словарь иностранных слов. – СПб.: Дуэт, 1994. – 752 с.

7. Словарь иностранных слов. – М., 1996. –832 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Андрєєв, М. (2015). ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 18-24. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3872