ПОЗААУДИТОРНА НАУКОВО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Ольга Олександрівна Шумська Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: науково-творча діяльність, літературні гуртки

Анотація

У статті висвітлено практичний досвід організації позааудиторної науково-дослідної роботи студентів Харківського університету в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто основні напрями і форми роботи студентських науково-творчих гуртків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Олександрівна Шумська, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фортепіано

Посилання

1. Багалей Д. О студенческих кружках в 50-х годах ХІХ в. – Відділ рукописів ЦНБ Акад наук Укр. ім. В.І.Вернадського: І. 45242.

2. 296, 400/с. Литературные вечера [Заметки о двух собраниях литературного кружка, разбиравшего песни Беранже и “Тарасова ночь” Шевченко. – [ХІХ в.]. – 8 л. – Відділ рукописів ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

3. Ф. 2061, оп. 1, од. зб. 11, Лл.3. 1902 р. Протокол заседания студ. кружка от 1 декабря о прочтении реферата “Есть ли история только эволюция”. –
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

4. Бузескул В. История Харьковского университета при действии Устава 1884 г. (с 1884 до 1905 г.). – Х., 1905. – 89 с.

5. Айзеншток И.Я. Из ранних лет научно-литературной деятельности А.И. Белецкого / И.Я. Айзеншток // Искусство слова: Сб. ст. – М.: Наука,
1973. – С.395 – 402.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Шумська, О. (2015). ПОЗААУДИТОРНА НАУКОВО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ). Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 215-222. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3862