РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Євгенія Олегівна Пилипенко Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: професійне самовиховання, професіоналізм, професійно-педагогічна культура, професійні якості вчителя, Я-концепція.

Анотація

Зміни в парадигмі освіти сьогодні вимагають перегляду ролі й місця вчителя в навчально-виховному процесі. Для забезпечення реалізації цих вимог вчитель має володіти навичками професійного самовиховання, яке в контексті педагогічної діяльності виступає фактором формування професіоналізму та професійно-педагогічної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євгенія Олегівна Пилипенко, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Аспырантка

Посилання

1. Державна програма «Вчитель».

2. Національна доктрина розвитку освіти.

3. Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал МАНПО под ред. Сластенина В.А. – М., № 12, – 2008.

4. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 176 с.

5. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний та методичний аспекти: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.04. – К., 2001. – 45 с.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Пилипенко, Є. (2015). РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 112-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3848