САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Ольга Василівна Молчанюк Кафедри природничих дисциплін Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
  • Ірина Вікторівна Полякова Кафедри української та російської філології Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Ключові слова: креативність, креативна педагогіка, креативна особистість, самостійна робота

Анотація

У статті розглянуто особливості самостійної роботи студентів як

засобу формування креативності майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Василівна Молчанюк, Кафедри природничих дисциплін Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Кандидат педагогічних наук, професор
Ірина Вікторівна Полякова, Кафедри української та російської філології Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Старший викладач

Посилання

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия,
2002. – 320 с.

2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.:
Просвещение, 1961. – 266 с.

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативность, одаренность. – СПб.:
Питер, 2009. – 448 с.

4. Пидкасистый П.И., Коротяев В.И. Самостоятельная деятельность учащих-
ся в обучении. – М: Педагогика, 1978. – 77 с.

5. Степанишин Б. Література – вчитель – учень. – К.: Освіта, 1993. –
240 с.

6. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 ч.: Навчальний посібник /
Упорядкували: І.А. Луценко, А.М. Подолинний, В.Й. Чайковський. – К.:
Вища школа, 1991. – Ч. 1, 2.

7. Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Креативная педагогика и психология. –
МГТА, 2001. – 301 с.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Молчанюк, О., & Полякова, І. (2015). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 96-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3846